ANKETA: ZAŠTO JE SRBIJI POTREBNA RAZVOJNA BANKA

Najviši predstavnici Vlade Srbije nedavno su potvrdili da Vlada priprema osnivanje razvojne banke. „U Vladi je već urađen elaborat o osnivanju te finansijske institucije, jer je došlo vreme za formiranje razvojne banke“, rekao je početkom marta Božidar Đelić, potpredsednik Vlade.

Još pre nekoliko meseci je i Boško Živković, predsednik Saveta guvernera NBS, rekao da je Srbiji potrebna nacionalna razvojna banka, ali da tome treba pristupiti vrlo rigorozno, sačuvati je od rizika i u početku joj dati ograničen potencijal. Međutim, tu postoje i rizici pa je Živković ukazao da je jedan od glavnih sukobljavanje banke sa drugim institucijama – sa komercijalnim bankama, centralnom bankom i državom. „Konflikt sa centralnom bankom je problem kontrole rizika, sa komercijalnim bankama borba za prostor, a sa Vladom stalno podnošenje računa i traženje dodatnog novca. Ovi konflikti, koji se mogu rešiti, jesu i glavni rizici formiranja nacionalne razvojne banke Srbije“, rekao je Živković.

Imajući sve to u vidu – i potrebu za postojanjem razvojne banke i rizike koje takva nova finansijska institucija nosi – Magazin Biznis je pitao bankare i privrednike kako gledaju na ideju o formiranju razvojne banke Srbije. Sudeći prema odgovorima koje smo dobili – svi su „za“, uz opreznost zbog rizika koji sobom nosi novi oblik finansiranja privrede.

Opširnije u štampanom izdanju

 

Podelite ovaj tekst: