DR ISAK ADIŽES: Kriza će biti još gora

Kapitalizam je baziran na tržištu, što znači da postoji konkurencija među preduzećima. Sada je taj sistem uveden unutar samih preduzeća, i događa se sukob radnika i menadžmenta, i sve se raspada. Trebalo bi zatvoriti ciklus, naći sistem gde ima saradnje i raditi zajednički

Isak Adižes

Vidim da je situacija loša po tome što su kafane u Srbiji prazne. Kriza je velika i nije najopasnije to što je kriza, nego što su ljudi izgubili poverenje i upali u apatiju. Narod je digao ruke, nema više nade, nema alternativu. Opozicija je ista kao vlast, što znači da nema nikoga ko može ponuditi rešenje. To me najviše brine, čim ljudi gube nadu onda nema energije da se išta menja – ocenjuje trenutnu situaciju u Srbiji dr Isak Adižes, osnivač i programski direktor Adižes instituta, tvorac metodologije upravljanja preduzećima, u razgovoru za Magazin Biznis.

– Vidite kakve su revolucije u Africi – Libija, Egipat, Tunis, čak i u Hrvatskoj 10.000 ljudi maršira, viče, protestuje. A u Srbiji – niko ništa! To znači da su ljudi digli ruke, a to je zabrinjavajuće. Nije problem kriza, nego posledice krize koja se stalno nastavlja, produžava se iz jedne u drugu…

• I kako vidite poziciju Srbije u celom tom procesu, u globalnoj krizi?

– Mislim da će kriza u globalnim razmerama biti još gora, pošto smatram da njeni koreni nisu rešeni. Ubačeno je mnogo para na tržište, pomaže se organizacijama koje propadaju, ali time što pokrivate problem parama ne znači da je bolest izlečena. To je kao da imaš rak, a uzimaš neki aspirin, pa sve izgleda u redu. Koren problema je u tome što je kapitalizam bankrotirao, kao što je prethodno socijalizam bankrotirao, zbog velikih promena – tehnoloških, globalizacije… Onaj model kapitalizma više ne funkcioniše, sada se traži novi, ali niko još uvek ne zna da kaže kakav bi on trebalo da bude, još uvek nema rešenja. Nema novog Kejnza da pronađe novo rešenje, kao posle velike depresije.

Opširnije u štampanom izdanju

 

Podelite ovaj tekst: