КАКО ЋЕ БАНКЕ КРЕДИТИРАТИ МСП У 2010. ГОДИНИ

Банке спремне за одобравање кредита за ликвидност са субвенционисаном каматом. Држава за субвенцију кредита за ликвидност ове године даје две милијарде динара, што ће банкама омогућити да привреди пласирају око

ТРАНЗИЦИЈА: Заврзламе курса

Економски аналитичари могли би да користе, за садашњи тренутак нашег привредног живота, познати (оптимистички) одговор: „никад боље!“ Заиста, пошто је Србија задужена до мере која је превазишла моћ отплаћивања будућих

ОПШТИНА АРИЉЕ – РАЈ ЗА МАЛИ И СРЕДЊИ БИЗНИС

У Ариљу има више од хиљаду привредних фирми на 10.000 радно активног становништва. Холограм, заштитни жиг ариљског текстила, гарантује квалитет. Само четрнаест текстилаца је стекло право на овај жиг, а

СТОЈАН СТАМЕНКОВИЋ: Треба нам десет милијарди евра

Србији је потребан нови модел развоја: потрошњу смањивати а повећавати удео инвестиција. Или: уместо улагања у услуге, нарочито финансијске, треба инвестирати у прерађивачки сектор, у извозно оријентисану привреду. Тиме би