Кућа старих заната – чувар народног умећа

У некадашњем бригадирском насељу у Јагодин-мали, отворена изложбена галерија, уједно и музеј у којем је представљена историја нишког занатства У Нишу, који има преко 35.000 незапослених, шансу за запослење виде

Баштенска галантерија од теракоте

Када су остали без посла, Томислав и Биљана Бошњаковић су основали керамичарску фирму ТИБ и ухватили се у коштац са проблемима производње, пласмана и придобијања муштерија Томислав Бошњаковић радио је