У ПРЕДУЗЕТНИШТВУ НИКАД НЕ ТРЕБА ОДУСТАЈАТИ: Упорност и храброст се увек исплате

Радиша Мијаиловић из Аранђеловца одмах по завршетку Средње пољопривредне школе укључио се у породични бизнис. После промене неколико послова и занимања, каже да је остварио свој циљ садашњом фирмом „Стан

НОВИ КОВОРКИНГ ПРОСТОР У СУБОТИЦИ: Канцеларија за интернет пословање

Инфостудхаб има за циљ да окупи информатичку заједницу, да људима омогући повезивање и размену идеја, али и да створи подлогу за развој нових производа у информатичко-комуникационим технологијама Ко не би

ЈЕЛЕНА ОБРАДОВИЋ: Коњички клуб, лечилиште и школа

Инвалиди, деца са сметњама у развоју и непокретна лица лече се методом хипорехабилитације. Помоћ ће се наставити изградњом еко кампа у Вукосавцима, са бунгаловима намењеним еко туризму и корисницима хипорехабилитације,

КАКО ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПОДСТИЧУ РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА: Помоћ долази из локалне заједнице

За оснаживање предузетништва општине дају субвенције за запошљавање, обезбеђују простор за почетнике, организују бесплатне обуке, плаћају рачуноводствене услуге, субвенционишу камате… Неке ипак предњаче у помоћи својим привредницима, на пример, Шабац,

ЛЕСКОВАЧКИ ЗАДРУГАРИ ПУНЕ МАРКЕТЕ ПОВРЋЕМ: „Зелена звезда“ озеленила запуштене њиве

Тројица повртара пре седам година основала земљорадничку задругу која обрађује десет хектара закупљене земље и тржишту Србије и земаља у окружењу, поред сопствене робе, испоручује и производе четрдесетак коопераната Трoјица

ПРЕДУЗЕТНИЦИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА АЛТЕРНАТИВНЕ ИЗВОРЕ ФИНАНСИРАЊА: Mикрoкрeдити пoдстичу зaпoшљaвaњe

Микрофинансијска институција Агроинвест холдинг незапосленима и људима који нeмajу мoгућнoст дa дoбиjу бaнкaрску пoзajмицу, дaje депозит и прeпoруку зa крeдитe oд 100.000 дo 500.000 динaрa, сa рoкoм oтплaтe дo 24

ДОКТОР НАУКА ПОСТАЈЕ И ОДГАЈИВАЧ ДУЊА: Награда уложена у саднице

Јасмина Грбовић Новаковић, доктор физичке хемије у Институту Винча, добитница је награде националног Форума за зелене идеје за пројекат производње дуња. Од овог воћа планира производњу старинског воћног десерта китникес