Dinar nije na godišnjem odmoru

Najveći problem srpske ekonomije jeste restrukturisanje državnih i društvenih preduzeća koja imaju velike gubitke, dobijaju subvencije i ometaju ulazak novih, produktivnijih kompanija

Plitko tržište dočekalo zakon

Kako sada stvari stoje, kvalitetnih hartija od vrednosti na našoj berzi još nema, ukoliko se izuzmu državne obveznice stare devizne štednje čiji se obim smanjuje sa svakom godišnjom isplatom

Srbija bliža Evropi

Investicioni fondovi predstavljaju najefikasniji način prikupljanja slobodnih novčanih sredstava koja bi trebalo da se dalje investiraju

Bankari znaju gde je profit

Bankarski sektor ne može uspešno da se razvija ako nema jake privrede. Krug se tu zatvara, uz poruku da je, ipak, logičnije da se onaj ko je sporiji potrudi da

Bjorn Johan Flakstad: Novo ime za Mobi 063

Ako budemo imali sreće i dobijemo mrežu Mobi 063, napravićemo savremenu mobilnu telefoniju sa najvećim tehničkim kvalitetom usluga i povoljnim cenama. Ponovo ćemo uraditi brending i kompletno promeniti sve što