DIANA DRAGUTINOVIĆ, MINISTARKA FINANSIJA: MMF nas ne pritiska da sprovedemo poresku reformu

MMF nas pritiska da vodimo održivu fiskalnu politiku koja se može postići i bez reforme. Konačno, nije samo naša osobenost da funkcionišemo „pod pritiskom“. Promene koje su bolne, rezultat su ili pritisaka ili loših prilika. Kod nas su na snazi trenutno i loše prilike i pritisci zbog loših prilika 

Diana Dragutinović

Zašto je sada neophodna poreska reforma Srbiji? Da li je razlog samo u pojačanom pritisku od strane MMF-a ili bismo nešto uradili i bez insistiranja MMF-a? Kako to da se kod nas bolje funkcioniše „pod pritiskom“? Koliki će biti PDV? Šta znači smanjenje poreza i doprinosa na zarade? Šta će doneti reforma penzijskog sistema… Ovo su neka od pitanja na koja je, u intervjuu za Magazin Biznis, odgovarala ministarka Diana Dragutinović. Podsećajući da je aktuelna ekonomska kriza jasno pokazala i dobre strane naše privrede, kojih svakako ima, ministarka Dragutinović ističe da je kriza još više pokazala slabosti, kao što su neravnotežan ekonomski rast zasnovan na potrošnji i visokom deficitu platnog bilansa, što je, kako kaže, u srednjem roku neodrživo.

– Ako smo nešto naučili iz ove krize, to je da treba promeniti ponašanje, tako da privreda od uvozno zavisne postane privreda zasnovana na izvozu, od nisko akumulativne – privreda sa visokom stopom štednje, od visoko evroizirane – privreda sa sve većom tražnjom za dinarima. A poreska reforma može da utiče na promenu ponašanja, odnosno, na promenu modela rasta. Ipak, poreska reforma nije svemoćna i nije dovoljna. Inače, MMF nas ne pritiska da sprovedemo poresku reformu. On nas pritiska da vodimo održivu fiskalnu politiku koja se može postići i bez reforme. Konačno, nije samo naša osobenost da funkcionišemo „pod pritiskom“. Promene koje su bolne, rezultat su ili pritisaka ili loših prilika. U dobrim vremenima, ne postoje podsticaji za promene. Kod nas su na snazi trenutno i loše prilike i pritisci zbog loših prilika. Takva kombinacija će dati rezultate, u to sam sigurna, napominje ministarka Dragutinović.

• Šta će, u najkraćem, biti okosnica poreske reforme? Šta će ona doneti? Koliko će biti pripremana i koliko će vremena biti potrebno da se novi model realizuje u potpunosti?

– Suština reforme je u povećanju poreskog opterećenja potrošnje i smanjenju fiskalnog opterećenja rada. Dakle, reformom se ne povećava poresko opterećenje, već samo preraspodeljuje. Ovakva reforma ima i teorijsko utemeljenje. Ekonomska literatura je nedvosmislena kad je u pitanju uticaj poreske politike na ekonomski rast. Porezi na imovinu imaju najmanje negativan uticaj. Zatim dolaze porezi na potrošnju. Direktni porezi, odnosno, oporezivanje faktora proizvodnje, rada i kapitala, direktno destimuliše proizvodnju. I dok porez na dobit preduzeća ima ogroman negativni uticaj na ekonomski rast, visoko fiskalno opterećenje zarada obeshrabruje zapošljavanje. Na ovoj reformi se radi skoro godinu dana. Volela bih da prati budžet za 2011. godinu. Spreman je pravac reforme. Spremne su i različite varijante, od skoro revolucionarne (za koju se zalažem) do minimalne koja ne bi imala efekte. Ipak, Vlada je ta koja odlučuje.

Opširnije u štampanom izdanju

Podelite ovaj tekst: