Добри савети за модерно предузетништво

БАС програмом Европске банке за обнову и развој, реализовано је у периоду од јуна 2006. до новембра 2010. године 214 пројеката у Србији, а у 95 одсто предузећа остварен је значајан успех у пословању. Предузећа су помоћ домаћих консултаната највише добијала за имплементацију система управљања квалитетом

basБАС (BAS) програм Европске банке за обнову и развој (EBRD), који подржава развој малих и средњих предузећа у земљама у транзицији, помогао је за четири и по године развој 214 МСП у Србији, са циљем да повећа њихову конкурентност и квалитет пословања. Пружањем конкретних, практичних пословних савета и услуга у 95 одсто предузећа остварен је значајан успех у примени пројеката који су одобрени и реализовани. Приликом евалуације БАС програма (Business Advisory Service) у зависности од врсте помоћи, анализирано је повећање продаје, обрт, обим извозних активности, смањење трошкова, побољшање организационе структуре.

У бази података овог програма има 236 консултантских компанија, а до сада је на пројектима ангажовано 114 фирми. Тренутно на реализацију неког од БАС програма чека око 100 захтева малих и средњих предузећа из Србије.

– Резултати показују да све више малих и средњих предузећа креће у правцу модерног предузетништва и савременог пословања. Предузетници унапређују своје пословање уз помоћ домаћих консултаната. Истовремено, реализација БАС програма доприноси стицању навика предузетника да користе помоћ саветника у унапређењу пословања и решавању свакодневних изазова, каже Бојана Вукосављевић, директорка БАС програма Србија.

Опширније у штампаном издању

Podelite ovaj tekst: