ДР ДЕЈАН ШОШКИЋ:Мања државна администрација и већи ПДВ

Не треба се изненадити ако у договору са ММФ-ом дође до подизања ПДВ-а за један или два процента. Уз смањење запослених у државној администрацији то би била комбинација мера штедње и већих буџетских прихода

soskicСледећи пут ММФ, по свој прилици, неће отићи без конкретних резултата када је у питању довођење републичког буџета у оквире одрживог дисбаланса. Видеће се, наравно, какве су могућности за неминовну рационализацију у свим доменима јавног сектора, али се ту мора имати у виду да се ради о комплексним и међусобно повезаним реформама које дају резултате тек на средњи рок. Чак ни најављено смањење државне администрације неће имати нарочито позитиван нето резултат у првој години. Разлог је врло једноставан – отпремнине које по закону припадају онима који остану без посла смањиће потенцијалне уштеде по основу будућих неисплаћених плата. Не треба се изненадити ако у таквој ситуацији једино реално исходиште буде подизање ПДВ-а за један или два процента. То би била комбинација мера штедње и већих буџетских прихода – истиче у интервјуу за Економетар др Дејан Шошкић, професор београдског Економског факултета и члан Економског савета премијера Србије.

• Повећање ПДВ-а би, дакле, било сасвим реално решење?

– Сматрам да би се о ПДВ-у могло размишљати као о релативно једноставном и ефикасном начину подизања буџетских прихода, али је важно да се то не чини изоловано, већ у склопу ширих реформи. Ако желимо да евентуално подизање ПДВ-а мање утиче на раст неликвидности у привредном систему и да мање утиче на раст цена, тј. инфлацију, по мом мишљењу, од изузетне је важности да се упоредо са евентуалним подизањем ПДВ-а учини и следеће. Прво, да се продужи садашњи рок од тренутка издавања фактуре правног лица до плаћања ПДВ-а, друго, да се покрене и спроведе озбиљан процес поједностављења и убрзавања судских спорова и извршних поступака у домену наплате неспорних потраживања привредних субјеката, и треће, да се покрене и спроведе одлучна и систематска борба против сиве економије.

• Да ли сте сигурни да би привредници то прихватили?

– Верујем да би евентуално подизање ПДВ-а, у оваквом пакету мера, привредници лакше прихватили и да би тако негативне макроекономске последице евентуалног подизања ПДВ-а биле знатно мање. С друге стране, у домену наплате припадајућих прихода и штедње, држава треба да постави ефикаснији систем управљања и газдовања државном имовином и да уведе додатне инструменте контроле и рационализације јавних набавки. У склопу ове теме намеће се и питање увођења транспарентног система финансирања политичких партија. Ако Влада буде ишла у овом смеру, тј. ка подизању одговорности јавног сектора према новцу пореских обвезника, онда би, верујем, и грађани и привредници лакше прихватили идеју о евентуално нешто већем порезу на додату вредност.

Опширније у штампаном издању

Podelite ovaj tekst: