DUŠKO KARAGIC, AMBASADA REPUBLIKE MAĐARSKE U SRBIJI: Uvek ima prostora za napredak

Nakon nekoliko „sušnih godina”, izazvanih ponajviše svetskom ekonomskom i finansijskom krizom, kada je smanjeno interesovanje mađarskih kompanija za ulaganja u inostranstvo, Ekonomska kancelarija Mađarske u Beogradu u proteklih nekoliko meseci beleži rast upita mađarskih preduzetnika

Duško Karagic

Mađarska je bila i ostala jedan od najvažnijih ekonomskih i trgovinskih partnera Srbije. Jedan od najvažnijih strateških ciljeva mađarske spoljne ekonomije predstavlja razvijanje odnosa sa državama zapadnog Balkana, pa je tako i Srbija jedan od najbitnijih partnera – kaže Duško Karagic, šef ekonomskog odeljenja ambasade Republike Mađarske u Srbiji, u razgovoru za Magazin Biznis.

– Naše strateško partnerstvo dokazuju i podaci spoljnotrgovinske robne razmene, koja je u 2011. godini zabeležila rast od približno 15 odsto. Zapravo, u proteklih deset godina spoljnotrgovinska robna razmena između Mađarske i Srbije bila je u stalnom porastu, izuzevši 2009. u kojoj je međunarodna ekonomska i finansijska kriza došla najviše do izražaja. U protekloj godini je izvoz Mađarske u Srbiju povećan za 14,8 odsto, a izvoz Srbije u Mađarsku za 14,2 procenta. Mađarska, koja je peti najznačajniji spoljnotrgovinski partner Srbije u uvozu, ostvaruje značajan suficit u razmeni sa Srbijom. Vrednost mađarskog izvoza u prošloj godini iznosila je 928 miliona dolara, dok je Srbija u Mađarsku izvozila robu u vrednosti od 346 miliona evra.

Opširnije u štampanom izdanju

Podelite ovaj tekst: