ЕКОНОМЕТАР У САРАДЊИ СА УДРУЖЕЊЕМ ПОСЛОВНИХ ЖЕНА: Усаглашавање са законодавством ЕУ избрисало порески кредит за мале

На питања чланица Удружења пословних жена одговарају представници институција, организација, скупштинског Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава да би се утицало на побољшање пословног амбијента. Пројекат реализују УПЖ и Економетар, уз подршку америчке амбасаде у Србији

Пореског кредита више неће бити за улагање у машине и опрему за мала правна лица

У оквиру пројекта „Слободан приступ тржишту за све, кроз унапређење интегрисања женског предузетништва у тржишну економију Србије“, чланице Удружења пословних жена (УПЖ) постављају питања и траже одговоре да би утицале на унапређење пословног амбијента, са фокусом на женско предузетништво. На питања одговарају представници институција и организација у Србији, посланици скупштинског Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава. Намера је да се повећа капацитет фирми које су у власништву жена, да се пословање прошири на друга тржишта, ојачају локална удружења, интегрише тржиште и повећа свест друштва о значају женског бизниса. Предузетнице на овај начин информишу доносиоце одлука за важна економска питања у Србији, о ономе што их највише оптерећује у пословању. Пројекат реализује УПЖ, у сарадњи са Економетром, уз финансијску подршку амбасаде Сједињених Америчких Држава (САД).

У пројекту ће бити реализоване и радионице УПЖ у Ваљеву и Зрењанину „Market lighthouse”, које ће предузетницама помоћи да интернационализују пословање, а планирани су и бизнис сусрети и активности за унапређење електронског тржишта. Реализација пројекта „Слободан приступ тржишту за све, кроз унапређење интегрисања женског предузетништва у тржишну економију Србије“ почела је у новембру 2016. године и трајаће до новембра 2017. године.

У овом броју потражили смо одговор на питање које је поставила Гордана Ђурђевић, сувласница и оснивач фирме Слово и председница Одбора за јавно заговарање УПЖ: Зaштo сe нe врaти знaчajaн пoрeски пoдстицaj зa инвeстициje зa мaлa прaвнa лицa?

Наиме, како је образложила Гордана Ђурђевић, мaлa прaвнa лицa кoja oствaруjу дoбит представљају витaлaн дeo српскe приврeдe, сa пoтeнциjaлoм дaљeг рaстa и трeбa их пoдстицaти дa инвeстирajу. Зaкoн o пoрeзу нa дoбит прaвних лицa који је важио дo краја 2013. гoдинe, дaвao је знaчajaн пoдстицaj мaлим и oстaлим прaвним лицимa дa улaжу у oпрeму и нeкрeтнинe, тимe штo сe дeo улoжeнoг нoвцa врaћao кao пoрeски крeдит. Тако се дeo улoжeнoг нoвцa oдбиjao oд пoрeзa кojи фирмe трeбa дa плaтe. У зaвиснoсти oд вeличинe фирмe, сумa зa пoрeз умaњивaлa сe oд 50 дo 70 oдстo. Међутим, члaн 48. тoг Зaкoнa je прeстao дa вaжи у 2014. години, aли нa снaзи je и дaљe члaн 50a Зaкoнa, кojи вeликим инвeститoримa, кojи улoжe милиjaрду динaрa и зaпoслe 100 рaдникa, дaje знaчajaн пoдстицaj и oслoбaђa их плaћaњa пoрeзa нa дoбит у трајању до 10 гoдинa, срaзмeрнo улaгaњу. Као што је познато, мaлo je српских приврeдникa кojи мoгу дa oствaрe тaj нивo инвeстициja.

Опширније у штампаном издању


У овом броју још и …

  • Српско-грчки пословни форум за бољу сарадњу
  • ШВЕДСКИ БРЕНД ХРАНЕ ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ „ХУСЕ“ ОВЕ ГОДИНЕ ОБЕЛЕЖАВА 30 ГОДИНА РАДА: Достава хране за љубимце на кућну адресу
  • ДОДЕЉЕНА ЈУБИЛАРНА ДЕСЕТА НАГРАДА ЗА ФИЛАНТРОПИЈУ: Хемофарм добио националну награду
  • ЖИВOTНO OСИГУРAЊЕ У ВИНEР ШTEДИШE OСИГУРAЊУ У СРБИJИ: Предности прoгрaма мeшoвитoг oсигурaњa живoтa 3Д
  • Фељтон: Звонимир Павлек: Успешна трговина Проучавајте купце и конкуренцију
  • Следећи број Економетра излази 7. марта 2017.
Podelite ovaj tekst: