ПРЕДУЗЕТНИЦИ СЕ КОД НАС СЛАБО ОСЛАЊАЈУ НА УСЛУГЕ ОСИГУРАВАЈУЋИХ КОМПАНИЈА: Права полиса спасава посао

Моје истраживање је показало да 100.000 динара датих за премију осигурања по предузетнику, повећава његов укупан пословни приход за четири одсто, каже др Владимир Његомир и наглашава да улога државе треба да буде подстицајна, односно да што више мотивише предузетнике да закључују уговоре о осигурању

Владимир Његомир

Након поплава, пожара и сличних непогода предузетницима и власницима малих бизниса било би далеко лакше када би имали одговарајућу полису осигурања. Тада би могли да рачунају на потпуну или бар делимичну накнаду штете. Нажалост, наши „мали“ бизнисмени осигурање доживљавају као непотребан трошак. Увек када се деси несрећа, нађу се или држава или колеге да помогну. А то је додатна штета јер полиса не само што помаже у случају невоље већ развој осигурања посредно утиче и на развој предузетништва: развој финансијског сектора може да допринесе и повољнијим трошковима задуживања.

То је у својој докторској тези показао др Владимир Његомир из Новог Сада. Он је недавно на Универзитету за мир Уједињених нација одбранио докторат под називом „Теоријска и емпиријска анализа међузависности осигурања и предузетништва“. Др Његомир сматра да код нас треба радити на јачању свести о потреби осигурања и поседовања полиса јер је она недовољно развијена. Овом младом научнику ово је већ други докторат на тему осигурања. Тезу „Традиционални и алтернативни трансфери ризика осигурања као облици управљања ризиком осигурања“ одбранио је пре неколико година на Факултету техничких наука у Новом Саду. Каже да се управо тада заинтересовао за предузетништво те да је одлучио да тако заокружи технички и економски аспект осигурања у два доктората.

– Веза на релацији осигурање развој предузетништва постоји и ја сам то у другој тези доказао, каже др Владимир Његомир за Економетар.

Шта из његових теза могу да сазнају предузетници?

– У току писања рада испитао сам 460 предузетника. Већина њих изабрана је на основу стандардних приступа. При томе сам користио и истраживања из секундарних извора. Резултати до којих сам дошао су поуздани а могућа одступања су до 4,5 одсто. Значи, ниво поузданости је 95 процената, а то је релевантно за економска истраживања.

Услуге осигуравајућих компанија користило је 65 одсто испитаних предузетника. Највише њих, чак 68 одсто, имало је полисе везане за имовинска осигурања. За осигурање од одговорности определило се њих 18 процената. Животна осигурања су слабије заступљена: само 14 одсто испитаника их је имало. Као главне разлоге слабог интересовања за услуге осигурања бизнисмени су наводили недостатак поверења у осигуравајуће компаније. Следећи на листи добрих разлога било је ослањање на државну помоћ. У случају великих штета пострадалима се даје новац из државне касе и зато они сматрају да је осигурање непотребан трошак. Све то доказује да је недостатак свести о потреби осигурања главни проблем, каже Његомир и упозорава да је то и најтежи посао.

Опширније у штампаном издању


У овом броју још и …

  • Српско-грчки пословни форум за бољу сарадњу
  • ШВЕДСКИ БРЕНД ХРАНЕ ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ „ХУСЕ“ ОВЕ ГОДИНЕ ОБЕЛЕЖАВА 30 ГОДИНА РАДА: Достава хране за љубимце на кућну адресу
  • ДОДЕЉЕНА ЈУБИЛАРНА ДЕСЕТА НАГРАДА ЗА ФИЛАНТРОПИЈУ: Хемофарм добио националну награду
  • ЖИВOTНO OСИГУРAЊЕ У ВИНEР ШTEДИШE OСИГУРAЊУ У СРБИJИ: Предности прoгрaма мeшoвитoг oсигурaњa живoтa 3Д
  • Фељтон: Звонимир Павлек: Успешна трговина Проучавајте купце и конкуренцију
  • Следећи број Економетра излази 7. марта 2017.
Podelite ovaj tekst: