Fima International: Новембарски рекорди

Овога новембра обим промета је премашио једну милијарду евра и на тај начин, у односу на претходну годину, приближно је удвостручен

ekonometarУкупно остварен промет на Београдској берзи у недељи од 20. до 24. новембра, износио је 17,7 милиона евра и у односу на претходну недељу већи је за 23 одсто док је број трансакција увећан за 13 одсто. Композитни индекс BELEXfm је нешто мало увећао своју вредност, за 0,28 одсто док је индекс најликвиднијих хартија BELEX15 увећао своју вредност за 2,40 одсто. Посматрано од почетка године а закључно се 30. новембром BELEXfm је порастао за 20 одсто а BELEX15 за 45 одсто.

Посматрано од почетка ове године, у новембру је обим промета премашио једну милијарду евра и на тај начин, у односу на претходну годину, обим промета је приближно удвостручен, како у динарској вредности тако и у еврима.

Током недеље од 20. до 24. новембра, трговало се акцијама 208 издавалаца. Од тога 43 издаваоца су остварила раст у цени, 76 пад у цени, док остали издаваоци нису имали промену у цени. Учешће страних инвеститора у укупном промету је 36,02 одсто док је тај исти показатељ за прошлу недељу износио 50,29 одсто.

Добитник – Агробанка

Агробанка је још једна банка чијим акцијама се доста трговало у недељи од 20. до 24. новембра, када је остварен недељни промет од 186 милиона динара, односно 2,4 милиона евра. Новембар је ова акција завршила на нивоу од 36.587 динара, што је на месечном нивоу раст од 20 одсто. Финансијски резултати ове банке у овој години су доста бољи у поређењу са претходном годином. У прва три квартала ове године банка је остварила профит од 170 милиона динара, док је у 2005. у истом периоду направила губитак. Ипак, у последњем кварталу 2005. успела је да направи добит и тако заврши годину са профитом од 69 милиона динара.

У тој недељи најтргованије су биле акције Привредне банке која је остварила недељни промет од 217 милиона динара, односно 2,7 милиона евра. На недељном нивоу значајније промене у цени није било, углавном се трговало на нивоу нешто мало више од 53.000 динара за једну акцију, док је на месечном нивоу ипак остварила раст од 4,37 одсто. У прва три квартала текуће година, ова банка је остварила профит од 5,8 милиона динара, док је за исти период претходне године профит био далеко већи и износио је 27,3 милиона динара.

Глобос осигурање, поред тога што је остварило висок недељни промет од 1,8 милиона евра, остварило је на недељном нивоу пад у цени од 6,67 одсто. Међутим, то је било кратког даха, јер тренутна цена ове хартије износи 2.322 динара и на месечном нивоу посматрано представља раст од 25,55 одсто.

Акције Привредног саветника сматрају се највећим добитником у недељи од 20. до 24. новембра, јер је цена порасла за 107 одсто. Ипак, обим трговања је био јако мали, само пет акција, тако да ово не можемо сматрати реалним добитком, нарочито што је скупштина Друштва донела одлуку о промени правне форме Друштва и делистирању. Хотели Тара из Бајине Баште су у истој недељи забележили највећи пад цене од 56 одсто, а промет на недељном нивоу овог издаваоца износи 554.284 динара.

Укупан промет обвезницама старе девизне штедње на недељном нивоу износи 170 милиона динара и у односу на претходну недељу већи је за 38 одсто. Највише се трговало серијама А2011, А2009 и А2014 које су оствариле промете од 48 милиона динара, 32 милиона динара и 27 милиона динара, респективно. Тренутна цена серије А2011 износи 76,99 одсто од њене номиналне вредности (а која износи један евро), за серију А2009 она износи 86,55 одсто док за серију А2014 она износи 64,49 одсто.

Наташа Ђуричић

Podelite ovaj tekst: