ISKOSA GLEDANO: Vežite se, slećemo!

Pratite li vi ovu evropsku dramu oko Grčke? Mislim, pratite li vi ovu nemačku dramu oko Grčke? Sad ćemo da se podsetimo zašto kod nas postoji izreka: Dužan ko Grčka! Nemački ministar finansija Volfgang Šojble ljutito je odbio spoljno, što će reći MMF-uplitanje u interne stvari EU, odnosno u skroz klimave stvari prezadužene, tužne i ružne Grčke. Članice evrozone.

Piše: Ruža Ćirković

Ovo ipak neće biti prvi put da jedna evro-država treba pomoć MMF-a. Jer, preneli su naši mediji Šojbleov pledoaje sa sastanka sedam najmoćnijih u Kanadi, ni Evropa ne raspravlja o problemima koje ima Kalifornija!!! Grčkoj će, ako joj pomoć treba, pomoći Nemačka. Molim. Čim je Šojble to rekao, evro se povratio. Iz grčkog šoka.

A mi neuki mislili da je MMF međunarodna, a ne samo naša finansijska institucija. Da oni brinu o opštem finansijskom interesu i stabilnosti celog sveta, kad ono, međutim, Šojble zna bolje. Kao što verovatno i zna. A znaju i zbog grčkog pritiska na evro uplašeni nemački i francuski forumaši, koji po internet stranama na sve strane kače izveštaj MMF-a sa konsultacija koje je u skladu sa članom IV svoga statuta obavio s Grčkom i izveštaj objavio početkom 2008. godine. Izveštaj se zainteresovanima nudi pod naslovom „Šta je znao MMF i od kada?“. A komentari koji propast Grčke pripisuju zaveri alavih američkih banaka i hedž fondova, da se i ne broje. Nije da MMF u tim konsultacijama nije uočio visoke javne dugove, budžetski deficit, probleme sa penzijama i veliku kreditnu aktivnost grčkih banaka u jugoistočnoj Evropi, ali su zaključci više na nivou „niti smrdi, niti miriše“, pa se grčkoj ekonomiji predviđa snažan rast još neko vreme, grčki bankarski sektor MMF-u izgleda zdrav i u izgledu mu je da ostane pošteđen velikih udara od poremećaja na finansijskom tržištu, grčkim vlastima se priznaje spremnost na fiskalnu konsolidaciju sa ciljem da budžet uravnoteže do 2010. godine, radi se i na penzijskoj reformi… Uopšte ništa što bi ukazivalo na ovu katastrofu.

Opširnije u štampanom izdanju

Podelite ovaj tekst: