IVAN SIMIČ, PORESKA UPRAVA SRBIJE: Poresku politiku ne treba menjati do kraja 2014.

Poreska uprava ne želi nikakve promene poreske politike do kraja iduće godine jer je u toku previše projekata koji će predstavljati veliko rasterećenje poreskih obveznika u Srbiji. Te projekte želimo da izvedemo u roku kraćem od godinu dana, što bi u drugim državama radili godinama. Zato bi svaka promena poreske politike, koja bi stupila na snagu pre početka 2015. godine ugrozila, a možda čak i srušila planirane projekte

Ivan Simič

Ivan Simič

Kakva je nova poreska politika potrebna Srbiji? Šta su njeni osnovni elementi i koliko je vremena potrebno da se takva poreska politika sprovede – neka su od pitanja koja je Magazin Biznis postavio „prvom porezniku Srbije“, Ivanu Simiču, direktoru Poreske uprave Srbije. Njegov odgovor je bio rezolutan i jasan: sada nije vreme za izmenu poreske politike, jer bi to srušilo projekte koji su već u toku. Preciznije, u intervjuu za naš magazin, Ivan Simič kaže:

– Novu poresku politiku će predložiti novi ministri koji imaju te ideje. Poreska uprava ne želi nikakve promene poreske politike do kraja iduće godine jer je u toku previše projekata koji će predstavljati veliko rasterećenje poreskih obveznika u Srbiji, kao što su objedinjena naplata, odnosno jedan obrazac za prijavu svih dohodaka fizičkih lica i jedan uplatni račun za sve poreze i doprinose. Zatim, tu je reorganizacija celokupne organizacione strukture Poreske uprave, koja će se izvesti do kraja ove godine. Do kraja marta iduće godine preći ćemo na on-line fiskalne kase, a 1. jula 2014. godine prelazimo na elektronsko poslovanje poreskih obveznika. To su projekti koje želimo da izvedemo u roku kraćem od godinu dana, što bi u drugim državama radili godinama. Zato bi svaka promena poreske politike, koja bi stupila na snagu pre početka 2015. godine, ugrozila a možda čak i srušila planirane projekte.

• Ali, novi ministar privrede Saša Radulović najavio je, kao jedan od prvih reformskih koraka, promenu poreske politike kako bi se rasteretio rad i kako bi zapošljavanje postalo profitabilno. Novi ministar je konstatovao i da imamo regresivnu poresku politiku koja opterećuje rad, proizvodnju i izvoz. Kako to komentarišete? Na kojim ste se primerima Vi do sada uverili u regresivnost srpske poreske politike?

– To je veoma relativan pojam. Slažem se da se smanji opterećenje rada, ali pitanje je koliko i koji deo opterećenja. Porez na dohodak građana je već sada nizak i iznosi 10 procenata. Socijalni doprinosi su visoki, ali ako dođe do njihovog smanjenja, koje bi moralo biti veće ako želimo da govorimo o bitnom rasterećenju rada, onda se postavlja pitanje kako i gde nadoknaditi „ispad“ tih socijalnih doprinosa. Budžet je kao balon: ako uzmeš na jednoj strani, moraš da dodaš na drugoj.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • VESTI IZ PRIVREDNE KOMORE SRBIJE
  • REGISTAR NACIONALNOG INTERNET DOMENA SRBIJE: Put ka centru za razvoj Interneta
  • BORIS VUKIĆ: APOKRIFI MENADŽMENTA (1): Pravi lideri vole promene
  • PITER F. DRAKER: DRAKER IZ DANA U DAN (7): Četiri lekcije iz marketinga
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. oktobra 2013.
Podelite ovaj tekst: