IZ BANKARSKOG UGLA: Nastavljen trend rasta dinarizacije

Makroekonomska stabilnost, a pre svega niska stopa inflacije i relativno stabilan dinar, u kombinaciji sa padom dinarskih kamatnih stopa, ohrabrila je tokom prošle godine zaduživanje u domaćoj valuti i podstakla dalji rast dinarizacije u Srbiji.

Piše: Marija Savić

Prema podacima Narodne Banke Srbije (NBS), dinarski krediti privatnom sektoru, kao osnovni pokazatelj stepena dinarizacije, na kraju 2017. godine činili su 33 odsto ukupnih plasmana, što predstavlja povećanje od pet procentnih poena u odnosu na kraj 2012, kada su NBS i Vlada Republike Srbije potpisale Memorandum o strategiji dinarizacije finansijskog sistema.

Dinarizacija plasmana stanovništvu imala je rastući trend tokom ovih pet godina, a učešće dinarskih kredita u ukupnim kreditima stanovništvu u ovom periodu povećano je za 15 procentnih poena na 51,8 odsto na kraju prošle godine. Da su krediti u domaćoj valuti danas znatno atraktivniji građanima nego što je to ranije bio slučaj najbolje pokazuje podatak da je čak 71 odsto ukupnih novoodobrenih kredita stanovništvu u 2017. godini bilo u domaćoj valuti.

Dinarizacija privrede usporena

Ovom rezultatu je dodatno doprinela činjenica da kao podršku daljem jačanju dinarizacije banke od prošle godine pojačano nude i dinarske stambene kredite, sa prosečnim rokom dospeća od oko 15 godina i po stopi ispod pet odsto.

Sa druge strane, dinarizacija kredita privredi ide nešto sporijim tempom. Na kraju 2017. godine, udeo dinarskih kredita u ukupnim plasmanima privredi iznosio je 17,5 odsto, što je za oko dva procentna poena niže u odnosu na 2016. godinu. Razloge za ovakvu situaciju treba potražiti prevashodno u otpisu dinarskih potraživanja banaka, u skladu sa Odlukom o računovodstvenom otpisu bilansne aktive banaka koju je NBS donela u septembru prošle godine kako bi pružila dodatni podsticaj smanjenju nivoa nenaplativih kredita.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • KOMPANIJA NIS OBJAVILA: Neto dobit NIS-a 27 milijardi dinara
  • PREMIJERKA SRBIJE NA KONFERENCIJI O RAZVOJU KREATIVNE INDUSTRIJE: Kreativna industrija može da rebrendira Srbiju
  • AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE UVELA SISTEM REGISTRACIJE „BEZ ŠALTERA“: Elektronska registracija oko 30 odsto jeftinija od „papirne“
  • NACRTOM ZAKONA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA PREDVIĐENA VEĆA PLAĆANJA: Naknade za zaštitu životne sredine – udar na budžet građana i privredu
  • TV SLIKE I PRILIKE: Moju zemlju srce bira
  • MENADŽERSKI VODIČ: Piterov princip
  • POSLOVNA SAZNANJA: Zašto odlažemo – sebe
  • ERIK RIS: ”STARTUP NAČIN” (1): Tasteri nisu „deo inventara“
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. aprila 2018.
Podelite ovaj tekst: