IZ BANKARSKOG UGLA: NBS nastavila da relaksira monetarnu politiku

Trend ublažavanja monetarne politike Narodne banke Srbije (NBS) nastavljen je ove godine, pružajući dalji doprinos jačanju kreditne aktivnosti u našoj zemlji i održavanju kamatnih stopa na dinarske i devizne kredite na istorijskom minimumu.

Piše: Marija Savić

Naime, centralna banka je snizila u aprilu referentnu kamatnu stopu za 0,25 procentnih poena, sa 3,25 na 3,0 odsto. Od maja 2013. godine, kada je NBS počela da vodi ekspanzivnu monetarnu politiku, referentna kamatna stopa spuštena je za čak 8,75 procentnih poena, sa 11,75 odsto na njen najniži nivo u „režimu targetiranja inflacije“ na kojem se nalazi danas.

Na najnoviju odluku NBS da smanji referentnu kamatnu stopu prvenstveno je uticala niska inflacija na donjoj granici cilja od 3,0 odsto ± 1,5 procentnih poena, koja bi trebalo da i u narednim mesecima ostane na niskom nivou po osnovu baznog efekta i snažnijeg dinara koji je od početka godine pod apresijacijskim pritiscima.

Kada je reč o daljem kretanju referentne kamatne stope, očekuje se da ona ostane nepromenjena do kraja godine, iako ima prostora za još jedno smanjenje s obzirom na očekivani blagi rast inflacije u drugoj polovini godine, kao i na ograničeno delovanje daljeg smanjenja referentne stope na dinar. Jer, apresijacija domaće valute je pre svega posledica visokog priliva stranih direktnih investicija, rasta tražnje za dinarskim kreditima i snažnog rasta izvoza, a ne samo povećanog ulaganja stranih investitora u dinarske hartije od vrednosti.

Dodatno, pravac kretanja monetarne politike NBS će svakako zavisiti i od za sada divergentnih monetarnih politika vodećih centralnih banaka, Evropske centralne banke (ECB) i Američkih federalnih rezervi (FED-a).

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • OZREN MARIĆ: Povezane komunikacije i interakcija u realnom vremenu
  • ISKOSA GLEDANO: Globalizacija
  • POSLOVNA SAZNANJA: Kako da manje brinete
  • MENADŽERSKI VODIČ: Vizitkarta
  • ERIK RIS: ”STARTUP NAČIN” (2): Stvaranje modernog preduzeća
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. maja 2018.
Podelite ovaj tekst: