REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO: Najnovije izmene u primeni poreza po odbitku

Porez na dobit po odbitku (withholding tax) regulisan je Zakonom o porezu na dobit pravnih lica. Suština poreza po odbitku je da je to porez na dobit koju nerezident ostvari u Srbiji, a obveznik njegove obustave i uplate Poreskoj upravi Srbije je isplatilac sredstava – srpsko pravno lice, koje je izvršilo plaćanje tom stranom pravnom licu – nerezidentu.

Piše: Jelena Mihić Munjić

Oporezivanje se vezuje za trenutak isplate, tako da obaveza obračuna i plaćanja nastaje u trenutku isplate sredstava po primljenoj fakturi ili u trenutku avansnog plaćanja.

Ipak, u brojnim slučajevima porez po odbitku na usluge se ne mora plaćati, s obzirom na to da odredbama skoro svih Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (UIDO) prihodi od usluga spadaju u kategoriju dobitaka od poslovanja, koji su regulisani članom 7. UIDO. Dobici od poslovanja se oporezuju samo u državi rezidentnosti pružaoca usluge, a ne i u zemlji izvora prihoda (u našem slučaju RS).

Kako bismo primenili odredbe UIDO, neophodno je pribaviti potvrdu o poreskom rezidentstvu inostranog primaoca prihoda (Certificate of residence), ukoliko je UIDO zaključen. Na sajtu Poreske uprave se može naći spisak zemalja sa kojim RS ima potpisane UIDO, kao i samo ugovori.

Porez po odbitku se prijavljuje eobrascem PDPO/S. Uz poresku prijavu se elektronski prilagala i potvrda o poreskom rezidentstvu, čak i u slučaju kada je poreska stopa nula odsto.

Zbog problema u primeni i administrativnog opterećenja privrede, najnovijim izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit sužen je obim usluga nerezidentnih pravnih lica koja su predmet oporezivanja porezom po odbitku.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • OZREN MARIĆ: Povezane komunikacije i interakcija u realnom vremenu
  • ISKOSA GLEDANO: Globalizacija
  • POSLOVNA SAZNANJA: Kako da manje brinete
  • MENADŽERSKI VODIČ: Vizitkarta
  • ERIK RIS: ”STARTUP NAČIN” (2): Stvaranje modernog preduzeća
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. maja 2018.
Podelite ovaj tekst: