IZ BANKARSKOG UGLA: Obezbedili smo stabilan izvor finansiranja u najturbulentnijem periodu

Mala i srednja preduzeća, iako osetljivija zbog manje ekonomske snage i nižih likvidnosnih rezervi, pokazala su u ovoj teškoj godini znatan stepen otpornosti i prilagodljivosti neophodnih za preživljavanje tokom najtežih meseci.

Piše: Maja Kolar

Pokazala su da poseduju kapacitet da se relativno brzo vrate na putanju rasta, čim se zdravstvena situacija stabilizuje, što je donekle bio slučaj u trećem kvartalu 2020. Uz paket ekonomskih mera Vlade RS i centralne banke, te uz podršku bankarskog sektora u vidu nesmetanog pristupa izvorima finansiranja pod povoljnim uslovima, najturbulentniji period, kako barem svi želimo da verujemo, ostavljamo za nama, u godini na izmaku.

Banca Intesa, sa odgovornošću vodeće, sistemske banke, dala je svoj doprinos time što je paralelno, brinući za zdravlje zaposlenih i klijenata, stavila sve svoje tehnološke, organizacione i ljudske kapacitete u funkciju obezbeđivanja nesmetanog servisa građanima i privredi. Napori uloženi u digitalizaciju servisa koju je Banca Intesa započela pre više od jedne decenije, sada su doživeli svoju punu potvrdu u duhu izreke da je nužda pokretač inovacija. Gotovo svi SME klijenti banke danas koriste elektronske i digitalne kanale za obavljanje transakcija, što je u velikoj meri olakšalo poslovanje u vreme ograničene mobilnosti. Banka je u potpunosti sprovela sve regulatorne mere, moratorijum 1 i 2, te nastavila sa dinamičnom kreditnom aktivnošću, plasirajući 550 miliona evra novih kredita malim i srednjim preduzećima, od čega manje od trećine uz garanciju države. Sa dodatnom budnošću smo pratili poslovne performanse naših klijenata, redovno sprovodili stres testove kako bismo blagovremeno prepoznali koje industrije i preduzeća i u kojoj meri su suočeni sa poteškoćama u održavanju likvidnosti u različitim scenarijima. Nastojali smo da, više nego ikad, ostanemo uz naše klijente i omogućimo kontinuitet njihovog poslovanja bilo kroz dodatno finansiranje, vodeći računa o održivosti ukupnog duga, bilo kroz reprogram dugovanja.

Banka je u potpunosti sprovela sve regulatorne mere, moratorijum 1 i 2, te nastavila sa dinamičnom kreditnom aktivnošću, plasirajući 550 miliona evra novih kredita malim i srednjim preduzećima, od čega manje od trećine uz garanciju države

Uprkos još uvek teškoj i neizvesnoj zdravstvenoj situaciji koja implicira i ponovno usporavanje ekonomske aktivnosti, razloga za umereni optimizam u 2021. godini, ipak, ima. Najavljeni dolazak vakcina i globalna imunizacija, koja bi po mišljenju vodećih svetskih stručnjaka trebalo da zaustavi pandemiju naredne godine, stvoriće uslove za ubrzan oporavak ekonomije. Do tada, važno je da malim i srednjim preduzećima pružimo podršku u vidu fiskalnih olakšica u kombinaciji sa nesmetanim pristupom povoljnim izvorima finansiranja, zbog čega je značajan najavljeni nastavak programa kreditiranja sa garancijom države. Sa smanjenjem referentne kamatne stope na jedan procenat, napravljen je prostor za još povoljnije finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava u dinarima, dok će najteže pogođena preduzeća koja nisu imala strukturne probleme u poslovanju pre covida-19, imati mogućnost da zahtevaju reprogram kredita sa periodom mirovanja duga.

Gotovo svi SME klijenti banke danas koriste elektronske i digitalne kanale za obavljanje transakcija, što je u velikoj meri olakšalo poslovanje u vreme ograničene mobilnosti

Izvesno je da će Banca Intesa i u 2021. nastaviti da nesmanjenim intenzitetom podržava mala i srednja preduzeća, predviđajući rast kreditne aktivnosti u skladu sa projektovanim rastom ekonomije. Preduzećima koja su ostala imuna na krizu i nastavila da beleže dobre rezultate, pružićemo ohrabrenje i podršku da iniciraju sledeći investicioni ciklus. Time ćemo stvoriti preduslove za ubrzan ekonomski oporavak po okončanju epidemije. Posebne programe spremamo za izvozno orijentisana preduzeća, a ostajemo posvećeni i razvojnoj agendi u skladu sa prioritetima usklađenim sa EU: očuvanje životne sredine kroz subvencionisanu podršku projektima unapređenja energetske efikasnosti i finansiranje projekata obnovljivih izvora energije. Želimo da doprinesemo i većoj participaciji žena u ekonomskom životu putem programa za podršku ženskom preduzetništvu.

Podržaćemo naše klijente u naporima da sprovedu digitalnu transformaciju i time obezbede konkurentnost u post covid periodu jer će neke iznuđene promene u ponašanju ostati sa nama zauvek. Ili, kako je to rekao istoričar Juval Noa Harari – priroda vanrednih situacija je da ubzavaju istorijske procese. Mi želimo da budemo ne samo posmatrači već aktivni učesnici u tim procesima.

Podelite ovaj tekst: