JELENA RISTIĆ: Znamo kako da unapredimo elektronska plaćanja

Važno je da se obezbedi veći broj POS terminala za sektor malih i srednjih preduzeća. Da bismo to postigli, potrebno je javno-privatno partnerstvo. Spremni smo da aktivno učestvujemo i doprinesemo realizaciji, i u pogledu tehnologije i najsavremenijih rešenja

Jelena Ristić

Elektronska plaćanja su veoma važna kao jedna od poluga u borbi protiv sive ekonomije ali i za razvoj celog društva. Da bi se unapredila elektronska plaćanja, važno je, pored ostalog, i da se obezbedi veći broj POS terminala za sektor malih i srednjih preduzeća (MSP ili engl. SME), pokazalo je najnovije istraživanje kompanije Masterkard (Mastercard) koje je sprovedeno krajem prošle godine i nedavno predstavljeno javnosti. Jelena Ristić, direktorka za tržišta Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine u kompaniji Masterkard, kaže za Magazin Biznis da prema broju POS terminala Srbija zaostaje za zemljama Evropske unije, ali i za nekim državama regiona. I ne samo to, ako nema POS terminala na prodajnom mestu, korisnicima je uskraćena mogućnost da biraju kako će platiti, napominje Jelena Ristić:

– Najnovije Masterkard istraživanje je pokazalo da je upravo u sektoru MSP uskraćena ta mogućnost izbora plaćanja. Podaci pokazuju da Srbija ima 10.276 POS terminala na milion stanovnika, što je daleko ispod proseka centralne i istočne Evrope koja ima oko 18.000 POS terminala, dok je prosek Evropske unije oko 23.000 POS terminala na milion stanovnika. Dakle, postoji prostor za razvoj, jer želimo da podsticanjem elektronskih plaćanja utičemo na smanjenje sive ekonomije. Naši ciljevi su, pre svega, direktno usmereni na bezgotovinsko društvo.

Ko treba da obezbedi i dostavi POS terminale sektoru MSP?

– Za najbolje rezultate potrebna je sinergija između bankarskog sektora, javnog sektora, države i kartičarskih šema, što je u interesu svih nas. Istraživanja su pokazala da preduzeća najčešće iznajme POS terminal od svoje matične banke, za šta plaćaju mesečnu nadoknadu.

Podelite ovaj tekst: