REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO: Utvrđivanje poreza na imovinu za one koji vode poslovne knjige

Imajući u vidu da je došlo do određenih izmena u vezi sa utvrđivanjem poreza na imovinu, navešćemo osnovne stavke iz Zakona o porezima na imovinu i pojedine izmene čija primena počinje u 2019. godini.

Piše: Jelena Mihić Munjić

Između ostalog, Poreska uprava je obavezna da omogući podnošenje poreske prijave na obrascu PPI-1 preko portala e-uprava, ali u momentu izdavanja ovog časopisa još uvek postoje određeni tehnički problemi vezani za funkcionisanje dela portala koji treba da omogući podnošenje poreske prijave za porez na imovinu.

U daljem tekstu ćemo se fokusirati na utvrđivanje i podnošenje poreskih prijava za 2019. godinu za obveznike koji vode poslovne knjige. Porez na imovinu se plaća na sledeće nepokretnosti:
1. Pravo svojine, odnosno na pravo svojine na zemljištu površine iznad 10 ari;
2. Pravo zakupa u korist fizičkog lica, za period duži od jedne godine za koji je propisano plaćanje neprofitne zakupnine ili zakupnine koja se obračunava propisanim kriterijumima i merilima;
3. Pravo korišćenja građevinskog zemljišta površine iznad 10 ari;
4. Pravo korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini;
5. Državinu nepokretnosti na kojoj imalac prava svojine nije poznat;
6. Državinu i korišćenje nepokretnosti na osnovu ugovora o finansijskom lizingu.

Nepokretnostima se smatraju zemljište, stanovi i kuće, poslovne zgrade i drugi objekti koji služe za obavljanje delatnosti, garaže, a od 1.1.2019. godine sastavnim delom zemljišta kao predmet oporezivanja smatraju se staze, ograde, stepenište izvan gabarita objekta itd.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • KOMPANIJA MINECO: RUDARSTVO U SRBIJI IMA PERSPEKTIVU: Zbog električnih vozila, bakar postaje sve značajniji
  • ODGOVOR ENERGETSKOG SEKTORA NA IZAZOVE DIGITALIZACIJE: Ljudi su u centru svih promena
  • IZ BANKARSKOG UGLA: Kako su povezane finansije i lična sreća
  • ISKOSA GLEDANO: Imate li vi nekog rođaka funkcionera?
  • TV SLIKE I PRILIKE: Osmeh najmlađe milijarderke
  • DIGITALNI VODIČ: Savitljivi telefoni – nužnost ili prestiž
  • NICOLAS HORKY, PARTNER U SNH CONSULTING: Srbiji nedostaju poslovni hoteli
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. aprila 2019.
Podelite ovaj tekst: