MILOŠ ĐURKOVIĆ, AMERIČKA PRIVREDNA KOMORA U SRBIJI: Još nemamo optimalno poslovno okruženje

Naš dijalog sa predstavnicima vlasti je na nekim poljima urodio plodom i dao rezultate, pa su tako u poslednjih par godina sugestije Američke privredne komore rezultovale izmenama u preko 30 propisa, dok značajan broj čeka na formalno usvajanje

Miloš Đurković

Iza nas je teška i turbulentna godina, kako na političkom tako i na ekonomskom planu. Svetska ekonomska kriza je faktor na koji nismo mogli da utičemo, a odrazila se na poslovanje kompanija u Srbiji, kao i u drugim zemljama širom sveta. Sa druge strane, do niza negativnih posledica po privredu došlo je i zbog predugog procesa formiranja nove Vlade. Ipak, smatramo da je ključni element nedovoljno stimulativno poslovno okruženje u našoj zemlji. Svi ovi faktori zajedno su uticali da uslovi poslovanja ne budu na nivou koji poslovna zajednica u Srbiji priželjkuje – ocenio je Miloš Đurković, predsednik Američke privredne komore u Srbiji, u razgovoru za Magazin Biznis. Naš sagovornik, međutim, naglašava da postoji prostor za unapređenje poslovnog okruženja, a pre svega za poboljšanje regulative koja bi privrednicima, ali i budućim investitorima omogućila efikasnije poslovanje.

• Koje zahteve članica AmCham-a ocenjujete kao primarne za uspešnije poslovanje u Srbiji?

– Pre svega, smatramo da je neophodna striktna kontrola budžetskog deficita i to putem racionalizacije javne potrošnje, ali i povećanjem poreskih prihoda koje se može ostvariti, između ostalog, i kroz odlučnu borbu protiv sive ekonomije i doslednu naplatu potraživanja od svih poreskih obveznika. Jedna od naših preporuka je i ograničenje i sprečavanje umnožavanja parafiskalnih nameta, sa čime je nova Vlada dobro krenula. Više puta smo pominjali i modernizaciju regulative iz oblasti radnih odnosa kako bi se uspostavila fleksibilnost tržišta rada i ukinule komplikovane administrativne procedure koje otežavaju i poskupljuju poslovanje u Srbiji. Kao i u oblasti Zakona o radu, smatramo da je za uspešnije poslovanje u Srbiji i privlačenje novih investicija neophodno skraćivanje procesa dobijanja građevinskih dozvola, ali i uklanjanje brojnih prepreka za efikasno obavljanje konverzije prava korišćenja zemljišta u pravo svojine.

Opširnije u štampanom izdanju

Podelite ovaj tekst: