DŽO LAUTER, USAID: Nezaposlenost se može smanjiti

Izmene i dopune zakona mogu da se donesu i usvoje u kratkom vremenskom roku, a institucije u Srbiji kao što su Inspektorat za rad, Poreska uprava, Fond za penziono i invalidsko osiguranje i Nacionalna služba za zapošljavanje mogu odmah da počnu sa njihovom primenom

Džo Lauter

Nezaposlenost je jedan od najvećih problema Srbije i potrebno je hitno reagovanje da bi se prevazišla ta kriza – ocenjeno je u najnovijoj studiji „Politike za povećanje zaposlenosti i konkurentnosti radne snage“ koja je urađena u okviru USAID Projekta za bolje uslove poslovanja. „Iako ima mnogo faktora koji izazivaju ovu krizu, glavni problemi su administrativna i fiskalna opterećenja za poslodavce i rigidan Zakon o radu koji ograničava forme zapošljavanja“, kaže Džo Lauter, direktor USAID Projekta za bolje uslove poslovanja, u razgovoru za Magazin Biznis.

• U studiji su identifikovane pravne i administrativne prepreke za zapošljavanje u postojećem radnom zakonodavstvu. Koliko je vremena potrebno da se takve prepreke otklone, s obzirom na to da je izmena zakonodavstva dugotrajan proces i da na prve pozitivne efekte treba čekati, a stopa nezaposlenosti u Srbiji je veoma visoka?

– Izmene i dopune zakona mogu da se donesu i usvoje u kratkom vremenskom roku, a institucije u Srbiji kao što su Inspektorat za rad, Poreska uprava, Fond za penziono i invalidsko osiguranje, Nacionalna služba za zapošljavanje mogu odmah da počnu sa njihovom primenom. Time će se poslodavcima omogućiti veća fleksibilnost u pogledu formi zapošljavanja i oni mogu odmah da reaguju zapošljavanjem novih ljudi uz manji rizik. Manje papirologije i administrativnih zahteva bi takođe smanjilo troškove i rizike pri zapošljavanju i imalo vidljiv uticaj na tu oblast. Moderan Zakon o radu bi takođe pomogao Srbiji da se promoviše kao dobro mesto za ulaganje, što dovodi do većih investicija i novih radnih mesta.

Opširnije u štampanom izdanju

Podelite ovaj tekst: