НАША ТЕМА: ИСТРАЖИВАЊЕ О МСП У СРБИЈИ

Национална агенција за регионални развој недавно је објавила резултате истраживања „Стање, препреке и проблеми предузетника” које је спровела међу 3.100 малих и средњих предузећа. Према овим резултатима, лоше законодавство и неповољни извори финансирања највеће су препреке у пословању предузетника, а нема ни довољно радника одговарајућих квалификација

istrazivanjeПознаваоци приватног предузетништва у Србији кажу да грађанима који желе да започну или унапреде постојећи бизнис недостају информације о томе како основати фирму, колико новца треба уложити, како руководити предузећем, а мањкају и сазнања о томе који је кредит најповољнији, где купити машине и остало што је неопходно за опстанак у водама предузетништва. Са циљем да убрза развој МСП сектора, побољша услове за оснивање нових фирми и унапреди пословање постојећих, послује Републичка мрежа стручне подршке за подстицање и развој МСПП, коју сачињава 17 регионалних агенција и центара, којом координира Национална агенција за регионални развој (НАРР). НАРР је институција од централног значаја за развој МСПП која пружа различите видове нефинансијских услуга: едукације, промоције, консалтинг, менторинг, остварује међународну сарадњу и учествује у припремању прописа и отклањању препрека важних за развој овог сектора. Агенција пружа и финансијску подршку фирмама у виду доделе бесповратних средстава за развој конкурентности, јачање иновативности, развој кластера, програм подршке брзорастућим предузећима – газелама и друго. Реализује и пројекте значајне за унапређење пословања, ради истраживања, анализе и статистике, остварује међународну сарадњу.
Агенција је недавно објавила резултате истраживања „Стање, препреке и проблеми предузетника” које је реализовала од марта до априла ове године, међу 3.100 предузећа у Србији, која су предала годишње финансијске извештаје за 2010. годину, као и предузетника који су у систему ПДВ-а. Према овом истраживању лоше законодавство и недостатак повољних извора финансирања највеће су препреке у пословању предузетника. Проблем представља и недовољан број радника одговарајућих квалификација, неусклађеност пословања са захтевима стандарда квалитета, као и недовољно информација о новим тржиштима и технологијама.

Опширније у штампаном издању

Podelite ovaj tekst: