OD OVE GODINE OBAVEZNA JE REGISTRACIJA FAKTURA IZDATIH JAVNOM SEKTORU: Zašto je uveden Centralni registar faktura

Izmenama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama u decembru 2017. godine uvedena je obaveza registracije faktura i drugih zahteva za plaćanje izdatih javnom sektoru, i to u Centralnom registru faktura (CRF) koji vodi Uprava za trezor.

Piše: Jelena Mihić Munjić

Osnovni cilj uvođenja ovakvog registra bio je postojanje jedinstvenog sistema u kome bi bila evidentirana potraživanja u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici. Krajnji rezultat uvođenja ove vrste obavezne evidencije trebalo bi da bude poboljšanje i ubrzanje procesa kontrole potraživanja, dugovanja i plaćanja.

Iako je CRF počeo sa radom 1. marta 2018. godine, registracija privrednih subjekata i subjekta javnog sektora za pristup Centralnom registru faktura omogućena je u toku februara 2018. godine podnošenjem onlajn zahteva preko veb aplikacije.

Takođe, objavljeno je Korisničko uputstvo prema kojem će se vršiti podnošenja zahteva za registraciju i rad u CRF, a sve u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju CRF.

Pravilnik se odnosi na fakture izdate od 1. marta 2018. godine, a registracija faktura i drugih zahteva za isplatu u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, treba da se vrši pre nego što poverilac dužniku podnese zahtev za potraživanje (fakturu ili neki drugi oblik zahteva).

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • KOMPANIJA NIS OBJAVILA: Neto dobit NIS-a 27 milijardi dinara
  • PREMIJERKA SRBIJE NA KONFERENCIJI O RAZVOJU KREATIVNE INDUSTRIJE: Kreativna industrija može da rebrendira Srbiju
  • AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE UVELA SISTEM REGISTRACIJE „BEZ ŠALTERA“: Elektronska registracija oko 30 odsto jeftinija od „papirne“
  • NACRTOM ZAKONA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA PREDVIĐENA VEĆA PLAĆANJA: Naknade za zaštitu životne sredine – udar na budžet građana i privredu
  • TV SLIKE I PRILIKE: Moju zemlju srce bira
  • MENADŽERSKI VODIČ: Piterov princip
  • POSLOVNA SAZNANJA: Zašto odlažemo – sebe
  • ERIK RIS: ”STARTUP NAČIN” (1): Tasteri nisu „deo inventara“
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. aprila 2018.
Podelite ovaj tekst: