PORESKA UPRAVA POZVALA SVA FIZIČKA LICA DA PODNESU PORESKE PRIJAVE: Porez na uplate iz inostranstva za sve, pa i za “influensere”

Poreska uprava Republike Srbije je objavila da je ustanovila visoku stopu nepoštovanja poreskih propisa i identifikovala fizička lica koja su ostvarila određene prihode od nerezidentnih isplatilaca, a nisu podnosila poreske prijave ni obračunavala pripadajuće poreze i doprinose samooporezivanjem.

Piše: Jelena Mihić Munjić

Do takvog zaključka Poreska uprava je došla na osnovu raspoloživih podataka o uplatama iz inostranstva i poređenjem tih podataka sa podnetim poreskim prijavama o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu ili drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika.

Reč je o prihodima koji se ostvaruju po osnovu pružanja raznih vrsta usluga, a najčešće su to usluge razvoja softvera, prevođenja, držanja časova stranih jezika, promocije, grafičkog dizajna i druge vrste usluga. Nepoštovanje poreskih propisa ustanovljeno je i kod fizičkih lica koja prihode ostvaruju na društvenim mrežama („jutjuberi“, „influenseri“), internet klađenju i slično, kao i kod lica koja su izdavala sopstvene nepokretnosti do 30 dana („stan na dan“).

Za početak, Poreska uprava je pozvala sva fizička lica koja nisu podnela poreske prijave, da pre preduzimanja bilo koje radnje poreskog organa, odnosno pre otpočinjanja poreske kontrole ili podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, samoinicijativno obračunaju porez i doprinose sa pripadajućom kamatom i izmire svoje zakonske obaveze, kako bi izbegli prekršajnu odgovornost.

Važna je napomena da se to upozorenje ne odnosi na pravna lica, nego samo na fizička lica koja su primala uplate iz inostranstva, uključujući i uplate preko Pejpala, Vestern juniona, Pajonira i sličnih platformi. Naime, prema odredbama Zakona o porezu na dohodak građana obveznik poreza na dohodak građana je rezident Republike Srbije za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije kao i u drugoj državi.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • MIODRAG MITROVIĆ, PREDSEDNIK KOMPANIJE MITECO-KNEŽEVAC: Šta sa otpadom posle pandemije
  • NAPRAVITE ODGOVARAJUĆU BEZBEDNOSNU IT STRATEGIJU: Rastuća pretnja: targetirani napadi na kompanije
  • IT INDUSTRIJA IZ ŽENSKOG UGLA: Ova godina je pokazala koliko je tehnologija prisutna i važna
  • POSLOVNI REZULTATI KOMPANIJE dm drogerie markt: I odgovorno i uspešno u 2020. godini
  • KROZ KAKVE KONTROLE PROLAZI PROIZVODNJA I PRERADA GORIVA U SRBIJI: Domaće gorivo i evropski standardi
  • PROIZVODNJA DUVANA U SRBIJI POSTAJE SVE ZNAČAJNIJA: Duvan veoma tražen – peti u izvozu
  • KOMPANIJA MARBO PRODUCT USPEŠNO REALIZUJE PROJEKAT NAMENJEN STUDENTIMA: Chipsy Agro Akademija za farmere 21. veka
  • UPOZORENJE POLA POLMANA DA JE BUDUĆNOST ČOVEČANSTVA STAVLJENA NA KOCKU: Klimatske promene i nejednakost prihoda – dva najveća izazova
  • DIGITALNI VODIČ: Mobilni naš nasušni
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. decembra 2020.
Podelite ovaj tekst: