Предстоји динамичнији развој осигурања

 

Слаба привредна активност и недовољно развијена култура осигурања су основне одреднице у којима функционише делатност осигурања у Србији.

Пише: Бранко Павловић, члан Извршног комитета Делта Ђенерали осигурања, одговоран за ИТ, актуарство и процесе

Пише: Бранко Павловић, члан Извршног комитета Делта Ђенерали осигурања, одговоран за ИТ, актуарство и процесе

Укупан приход у 2012. години је износио око 74 милијарде динара. Ипак, овај сектор се показао најстабилнијим у финансијској делатности и успео је да послује профитабилно током целог кризног периода. Иако је тржиште осигурања недовољно развијено, оно располаже значајним потенцијалима што може обезбедити динамичнији развој у перспективи.

Системске реформе

Најважнији циљ економске политике Владе Србије у наредном периоду је убрзање процеса европских интеграција и спровођење системских реформи у циљу испуњавања критеријума за стицање пуноправног чланства у Европској унији. Владина економска политика у периоду од наредне три године ствараће услове за макроекономску стабилност, економски опоравак и развој привреде на основу повећања инвестиција и извоза, као и раст животног стандарда.

Влада је донела мере за ублажавање последица другог таласа глобалне економске кризе на привреду Србије и стварање услова за економски опоравак. Део антикризних мера се односи на финансијски сектор. Најважнија мера је субвенционисање камата на кредите за ликвидност привреде и стамбену изградњу. Такође, субвенционисаће се кредити малим и средњим предузећима, посебно предузетницима који се баве информационим технологијама и извозом услуга. Фонд за развој Републике Србије ће наставити да улаже у неразвијена подручја, Агенција за осигурање и финансирање извоза ће повећати активности захваљујући планираној докапитализацији и Агенција за страна улагања и промоцију извоза ће снажније подстаћи директне инвестиције.

Опширније у штампаном издању

Podelite ovaj tekst: