ПИРЕУС БАНКА: Процесна интелигенција

 

Повећање конкуренције, све већа очекивања клијената, глобализација и убрзан развој нових технологија су, поред осталих, главни изазови са којима се наша банка данас суочава.

Пише: Дејан Цупаћ, руководилац Сектора оперативног пословања

Пише: Дејан Цупаћ, руководилац Сектора оперативног пословања

Прилагођавање овим брзим променама окружења значи да је потребно бити бољи од других у сопственом пословању и носити се са променама на време. Ова чињеница присиљава банку да гледа у садашњост: процеси праћени и анализирани у реалном времену омогућавају организацији да реагује брже на пословна догађања и аутоматизује доношење одлуке где год је то могуће у току процеса. То је концепт којим се бави Процесна Интелигенција (Process Intelligence) и који се примењује у Пиреус (Piraeus) банци приликом процене пословних процеса у смислу брзине, цене, квалитета, квантитета и других кључних индикатора. Имплементација технологије процесне интелигенције као стратешке платформе за управљање пословним процесима јесте део стратегије развоја информационог система Банке.

Управљање пословним процесима чини саме процесе мерљивим кроз увођење кључних индикатора перформанси. Базирајући се на овим принципима може се рећи да је управљање пословним процесима мост између пословања и организације. Са оперативног аспекта, основни циљ је да организује све активности да би се задовољиле жеље и очекивањаклијената.

Може се дефинисати као област знања на раскрсници између менаџмента и информационих технологија, која користи методе, алате и технике за дизајнирање, анализу и контролу процеса у које су укључени људи, организација, технологија, апликације, документи и други извори информација. Kао и сваки други процес, захтева лидерство и вођење.

Kоришћењем технологије процесне интелигенције имамо моћ да континуирано прилагођавамо и побољшавамо начин на који се извршавају интерни и екстерни пословни процеси у Банци. Разумевањем кључних индикатора перформанси (KПИ) лакше идентификујемо факторе који утичу на ефективност и ефикасност процеса и можемо да доносимо објективне и правовремене одлуке што резултује побољшањем задовољства клијената који користе наше услуге и производе.

 

Podelite ovaj tekst: