Предузетништво по моделу ЕУ

Пројекат који финансира Европска унија са око 2,8 милиона евра допринео је бољој повезаности малих и средњих предузећа и институција за развој иновативних активности. Бесплатно је обучено око 130 консултаната, а тренинзима је обухваћено око 450 фирми у Србији

preduzetnistvo-po-modeluСтавови и предлози Европске уније за успешно пословање малих и средњих предузећа одавно су познати: иновирање је један од кључних предуслова за унапређење конкурентности и за излазак из кризе МСП, а од њихове инвестиционе спремности зависи проширење производних капацитета фирми. Пошто је у прошлих неколико година утврђено да предузетницима у Србији недостају знања за унапређење иновација и да МСП нису довољно повезана са научним институцијама, ЕУ је осмислила Пројекат интегрисане подршке иновацијама – ИИСП (Integrated Innovation Support Programme ), који се финансира из ИПА предприступних фондова са око 2,8 милиона евра. Реализација овог програма започета је у октобру 2011. и завршава се средином децембра 2013. године. Пројекат спроводи међународни конзорцијум који предводи GFA консалтинг група GmbH из Немачке, а партнери су Министарство привреде, Национална агенција за регионални развој, Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Реализацију су још подржали и Фонд за иновациону делатност и Мрежа пословних анђела Србије. На основу онога што су урадили у прошле две године, реализатори ИИСП програма сматрају да су постигнути задовољавајући резултати.
Наиме, пројекат је помогао да се створи мрежа институција и организација које могу да буду добра подршка МСП, предузетници су бесплатно добили знања како да унапреде и комерцијализују иновације, али и како да остваре бржу и бољу сарадњу са потенцијалним инвеститором. У оквиру пројекта основана је и мрежа технолошких брокера и формирана мрежа локалних инфо центара за развој иновација.

Опширније у штампаном издању

Podelite ovaj tekst: