PRVI SAMIT FINANSIJSKIH DIREKTORA: Evolutivni put – od računovođe do stratega kompanije

Tradicionalna uloga finansijskih direktora u preduzećima se promenila, jer oni danas ne vode računa samo o finansijama, već učestvuju u stvaranju strategije i u upravljanju firmom. U uslovima ekonomske krize, to je još zahtevnije

Nekada su finansijski direktori bili samo dobro obrazovane računovođe i poznavaoci zakona, ali je finansijska kriza u prošlih nekoliko godina značajno promenila njihovu ulogu. Finansijski direktori su postali neophodni u planiranju, u donošenju odluka i u određivanju strategija kompanija. Bez njihovih procena i podataka, upravljački tim kompanije više ništa ne može da uradi. Takođe, finansijski direktori sve češće moraju da donose kratkoročne odluke vezane za gotovinu. Procene, a ne brojevi postaju njihova glavna aktivnost. Zbog svega toga, finansijski direktor danas, više nego ikada ranije, mora da ima „hladnu glavu i jak stomak“.

Ovakav rezime o evoluciji uloge finansijskog direktora nastao je kao rezultat rasprave vođene na Prvom samitu finansijskih direktora, koji je održan 31. maja i 1. juna u Aranđelovcu, u hotelu „Izvor“. Oko stotinu učesnika ovog samita, održanog u organizaciji Comokos internacional grupe (Tsomokos Group International) i uz podršku PR Profešn grupe (PRofession Group) ponudilo je, tokom dva dana debatovanja, veoma zanimljive argumente, analize, modele i primere iz rada finansijskih direktora. Ukratko, njihova je uloga odavno izašla iz okvira računovodstvenih tabela i postala jednako upravljačka kao i pozicija glavnih menadžera kompanija.

Samit u Aranđelovcu otvorio je predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović, a tokom dvodnevnog rada učesnicima su se obratili i viceguverner Narodne banke Srbije Bojan Marković, stalni predstavnik MMF-a u Srbiji Bogdan Lisovolik, ekonomski stručnjaci, bankari, predstavnici velikih kompanija i revizorskih kuća. Dobra likvidnost kompanije je jedan od najvažnijih elemenata u poslovanju, a u njenom planiranju finansijski direktori treba da imaju odgovarajuću saradnju sa svim drugim sektorima u kompaniji, ocenili su učesnici Prvog samita finansijskih direktora u Srbiji.

Opširnije u štampanom izdanju

Podelite ovaj tekst: