BRANKO DRČELIĆ, DIREKTOR UPRAVE ZA JAVNI DUG: Ne očekujemo probleme u servisiranju duga

Ako povećamo PDV, možemo da dođemo u situaciju da moramo ponovo da ga povećamo, jer će se pojačati poreska evazija. Treba zaštititi najosetljiviji deo stanovništva. Mere ekonomske politike treba kreirati na osnovu tog principa

Branko Drčelić

Povećanje PDV-a automatski bi pogodilo sve pa i najosetljivije slojeve društva. Možda treba razmisliti i o uvođenju nekog progresivnog oporezivanja, da oni koji imaju više – veći teret podnesu.Srbija nije nikakav izuzetak, ako se ima u vidu u kakvom je stanju Evropska unija i zemlje regiona.

Ovim rečima Branko Drčelić, direktor Uprave za javni dug, odgovara na pitanje Magazina Biznis da li se

naša zemlja nalazi pred dužničkom krizom, dok ispred sebe na radnom stolu drži dokument koji je napisao Fiskalni savet, a koji sadrži niz preporuka za novu vladu. Između ostalog, povećanje PDV-a, zamrzavanje plata i penzija. Ubeđen je da je za održivost javnog duga potrebna koordinacija ekonomskih politika, pre svega fiskalne i monetarne, a najbolji pokazatelj održivosti je tražnja za državnim hartijama od vrednosti koje Srbija emituje. Imajući u vidu kako su od početka godine tekle aukcije, dodaje, sve doskora bili smo jako zadovoljni, jer su to bile emisije sa visokim stepenom realizacije, pri čemu nije došlo do pritiska na rast kamatnih stopa, a produžena je prosečna ročnost novoemitovanog dinarskog duga. Zato Drčelić kaže:

– U proteklom periodu održan je veliki broj sastanaka sa stranim i domaćim investitorima i uopšte nismo uočili da postoji bilo koja vrsta zabrinutosti da li je Srbija kao zemlja sposobna da servisira svoj dug i budžetski deficit ukoliko ne dođe do znatnog pogoršanja na međunarodnom finansijskom tržištu. Logično je da je budžetska konsolidacija neophodna, jer je deficit generator javnog duga, i čvrstom fiskalnom politikom bi se poslao jasan signal investitorima o dugoročnoj održivosti javnog duga. Ne očekujemo probleme u servisiranju naših obaveza u narednom srednjoročnom periodu.

Opširnije u štampanom izdanju

Podelite ovaj tekst: