Пут из затвореног у отворено друштво

IPO је скраћени назив за иницијалну јавну понуду и представља први излазак компаније на тржиште капитала да би прибавила неопходна новчана средства

zatvoreno-otvoreno-drustvoУ четвртак, 19. октобра, у просторијама Београдске берзе одржана је презентација представницима престижних затворених привредних друштава на тему IPO (Initial public offering – иницијална јавна понуда) и нове могућности коришћења.

Учешће у дискусији узели су представници компанија: „Полимарк“ д.о.о. Београд – тржишни лидер у производњи кечапа, мајонеза, сенфа и маргарина; „Нектар“ Бачка Паланка – за само седам година рада постао је лидер у земљи и југоисточној Европи у преради воћа и производњи сокова, и Делта М – као највећа чланица Делта холдинга, послује у области аграра, малопродаје и дистрибуције.

IPO је скраћени назив за иницијалну јавну понуду и представља први излазак компаније на тржиште капитала у циљу прибављања неопходних новчаних средстава. Спроводи се прикупљањем капитала кроз емитовање нових акција које су доступне најширој јавности. Тиме се врши корпоратизација, односно прелазак саме компаније из облика затвореног друштва у отворено друштво.

Основно питање власника је „Зашто бих ја то урадио када сам стопроцентни власник компаније и тиме пословање делио са још неким“? Разлога има више. Пре свега, на тај начин се долази до новог, свежег капитала – то је нова алтернатива банкарском кредиту, с том разликом што не представља дуг предузећа. Друго, пораст публицитета и својеврсна реклама је загарантована самим чином изласка компаније у јавност. Треће, постојећим власницима, који управљају компанијом и контролишу је, обезбеђује наплату и побољшавају сопствену финансијску ситуацију. Са друге стране, у фази глобализације, у зони либералног тржишта, конкуренција је велика и пословни партнери су много сигурнији у отворене компаније, односно компаније изложене јавности. Осим тога, отворена јавна друштва, преузимања и аквизиције могу вршити много лакше, што је такође својеврсна предност, као и многе друге. И најзад, тржишно формирање вредности предузећа и његова верификација могућа је само у ситуацији када су компаније јавне.

Према коме је IPO оријентисан?

Према домаћим и страним инвеститорима, најширој јавности (становништву), професионалним инвеститорима (инвестиционим фондовима, банкама, осигуравајућим друштвима, пензионим фондовима и сл), менаџменту компанија и запосленима, као и стратешким партнерима.

Ово је само кратак извод из презентације коју је пратила детаљна анализа целокупне процедуре изласка компаније у јавност путем IPO-а, као и механизама који га прате.

Након излагања уследио је разговор са представницима компанија у коме им је указано да излазак на тржиште капитала иницијалном јавном понудом даје могућност компанији да сама одређује у ком обиму ће емитовати акције и да поставља лимите појединачним интересним групама, чиме се у сваком моменту може заштитити од нежељеног преузимања, обезбедити недостатак новчаних средстава и остати већински власник.

Општи закључак је да су затворене компаније свакако заинтересоване за овај вид прикупљања средстава, али тек када се за то створе потребни услови. Пре свега се мисли на завршетак процеса приватизације, изједначавање профита и камате и увођење капитализма.

Београдска берза

БЕРЗАНСКИ ПОЈМОВНИК (5)

Континуирано трговање обавља се сходно вишеструкој цени преко књиге понуде и тражње. Сви налози понуде и тражње (свих берзанских посредника) за одређеном хартијом од вредности, које је примио брокер берзе за тај дан трговања, уносе се у књигу. Књигу налога води брокер берзе и углавном се води електронски. Налози понуде и тражње, евидентирани у књизи по истој цени, могу да се упарују.
Курс акције и курсна листа – курс акције је цена акције постигнута у трговању, а листа која објављује цене акција свих предузећа којима се тргује на берзи назива се курсна листа.
Налог за трговање – налози које клијент купац и клијент продавац дају својим брокерима за извршење куповине, односно продаје конкретне хартије од вредности. Берзански посредник налоге својих клијената сортира по врсти и цени, тако да брокеру берзе може да испостави збирне налоге куповине односно продаје.
Организација трговања на берзи – Трговање на берзи обавља се по строго утврђеним правилима. Трговина може бити организована као:
– аукцијско трговање по преовлађујућој цени,
– аукцијско трговање минимална цена и минимална количина и
– континуирано трговање по вишеструкој цени.
Портфолио – скуп разних хартија од вредности којим располаже једно лице.
Портфолио менаџер – стручно овлашћено лице (правно или физичко) које управља хартијама од вредности једног или више лица.

(*На захтев читалаца Економетра доносимо тумачење термина који су карактеристични за берзанско пословање а објављени су на сајту Београдске берзе) 
Podelite ovaj tekst: