RADOSLAV SRETENOVIĆ, DRŽAVNI REVIZOR: EPS nenamenski potrošio 7,85 milijardi dinara

Ljudi koji odlučuju kako će se trošiti javna sredstva, iz dosadašnjih situacija izvukli pouku da nije dobro polemisati sa Državnom revizorskom institucijom. Najbolje je da prihvate preporuke revizora. Svi težimo istom cilju – da namenski i racionalno trošimo novac poreskih obveznika

Radoslav Sretenović

Radoslav Sretenović

Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije, za nekoliko dana objaviće izveštaje zbog kojih će mnogim budžetskim korisnicima presesti božićni i novogodišnji praznici. “Većina izveštaja je u završnoj fazi. Sve predloge smo predali revidiranim subjektima. Kada postanu konačni, moći ću više da vam kažem o ovome”, kaže Sretenović u razgovoru za Magazin Biznis. Dodaje, ipak, da je na osnovu devet izveštaja o reviziji za 2012. godinu, Institucija podnela 24 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, četiri krivične prijave i jednu prijavu za privredni prestup.

– To je samo deo u odnosu na ukupan broj izveštaja koji ćemo objaviti do kraja godine. Za sada ne mogu da govorim o ukupnom broju prijava koje ćemo podneti.

• Specifično je, recimo, da su državni revizori ove godine prvi put ušli u BIA. Kako se služba služila državnim parama? Da li je bilo nepravilnosti?

– Državna revizorska institucija je prvi put ove godine sprovela reviziju Bezbednosno-informativne agencije. Državni revizori su subjektu ukazivali na propuste i nepravilnosti. Zahtevali smo i dodatne dokaze i dokumentaciju. Dali smo i preporuke da se otklone određene nepravilnosti. Od ukupno 17 preporuka, 12 se odnosilo na uređenje postupaka nabavki. Bezbednosno-informativna agencija je na osnovu datih preporuka u postupku revizije preduzela mere i aktivnosti. U osam slučajeva je u potpunosti ili delimično postupila po preporukama.

Opširnije u štampanom izdanju

Podelite ovaj tekst: