SEBASTIJAN SOSA: Povećajte javne investicije i smanjite poreze na rad

Najbolji recept da se obezbedi veći i održiv rast jeste da se u potpunosti sprovedu strukturne reforme predviđene sadašnjim programom koji Srbija ima sa MMF-om. To uključuje reformu javne uprave, restrukturisanje državnih komunalnih preduzeća, kompanija i finansijskih institucija. Neophodni su reformski napori kako bi se osigurala kontinuirana poboljšanja nivoa prihoda, ali i bolji životni standard

Sebastijan Sosa: Važne odluke se još čekaju kada je reč o privatizaciji Komercijalne banke i Petrohemije

Instrument koordinacije politika (PCI) ima za cilj održanje makroekonomske i finansijske stabilnosti i unapređenje ambiciozne agende strukturnih i institucionalnih reformi za podsticanje brzog i inkluzivnog rasta. A sve to za rezultat treba da ima otvaranje novih radnih mesta i poboljšanje životnog standarda u Srbiji.

Ovim rečima Sebastijan Sosa, šef kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u Beogradu, počinje razgovor za Magazin Biznis. Kako naglašava Sosa, reforme su usmerene na suzbijanje velike sive ekonomije, na dalje povećanje udela radno sposobnog stanovništva na tržištu radne snage, ali i na preoblikovanje uloge države. Uloga države mora da se menja u svemu – od direktnog učešća u privredi do podržavanja pune tržišne ekonomije, smatra Sebastijan Sosa. To uključuje reformu javne uprave, restrukturisanje državnih komunalnih preduzeća, kompanija i finansijskih institucija, napominje prvi čovek beogradske kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda.

• Šta je uslov da bord direktora MMF-a Srbiji odobri prvu reviziju aranžmana iz predostrožnosti?

– Uslov je usvajanje budžeta za 2019. godinu u skladu sa ciljevima i parametrima dogovorenim u okviru aranžmana. Fiskalni deficit sledeće godine biće na nivou od 0,5 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), što podrazumeva i dalji pad javnog duga. To će sačuvati fiskalnu disciplinu i istovremeno ostaviti fiskalni prostor za podsticanje rasta. A rast se može podstaći povećanjem javnih investicija i umerenim smanjenjem poreskog opterećenja rada. U međuvremenu, trebalo bi da dođe do povećanja plata i penzija, u skladu sa nominalnim rastom BDP-a.

• Reforme u okviru novog programa usredsređene su na reformu državne administracije i javnih preduzeća. Ta reforma je bila deo prethodnog programa, ali je rezultat izostao. Šta su garanti da će vlasti sada rešiti te probleme?

– Unapređenje seta reformi koje se odnose na javnu upravu jeste eksplicitni cilj ovog aranžmana koji je na snazi. Završetak reformi zapošljavanja i sistema plata biće od ključne važnosti za poboljšanje efikasnosti javnih usluga, ali i za ograničavanje tekućih troškova. Nažalost, primena novog sistema plata je odložena, ali vlasti i dalje ostaju posvećene da to učine naredne godine. To bi trebalo da se uradi na vreme kako bi izmene mogle da važe za 2020. godinu. Reforme koje se odnose na jačanje upravljanja javnim investicijama poboljšaće izvršenje i znatno smanjiti velike jazove koji postoje u javnoj infrastrukturi. Reforma i modernizacija poreske administracije pomoći će povećanju efikasnosti prikupljanja prihoda i poboljšanju poslovne klime.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • PREDRAG MILINČIĆ, REGIONALNI DIREKTOR KOMPANIJE MARS BALKAN EAST: U održivo poslovanje uložićemo milijardu dolara
  • MARKETING MREŽA URUČILA TRADICIONALNA PRIZNANJA: Dodeljene nagrade kaktus 2018!
  • SANJA IVANIĆ, GENERALNA DIREKTORKA FRANCUSKO-SRPSKE PRIVREDNE KOMORE Konačno dolaze francuska mala i srednja preduzeća u Srbiju
  • ANDREJ BESLAĆ, GENERALNI DIREKTOR MLEKOPRODUKTA IZ ZRENJANINA Specijalizujemo fabriku za premijum sireve
  • POKRET FRANCUSKIH KOMPANIJA – MEDEF U POSETI BEOGRADU: U fokusu softveri, infrastruktura, metro…
  • TRADICIJA BOŽIĆNIH VAŠARA U BEČU: Zimska bajka na trgovima
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. decembra 2018.
Podelite ovaj tekst: