SILVANA TRIČKOVIĆ: Tržište lizinga tek treba da raste

Iako ima pozitivnih pomaka u regulativi, neophodno je i zakonsko definisanje operativnog lizinga. Potrebno je omogućiti lizing kompanijama da nesmetano pružaju usluge finansijskog i operativnog lizinga kako bi operativni lizing, kao instrument, bio dostupniji korisnicima. Velike međunarodne kompanije su navikle na korišćenje operativnog lizinga, pa im to treba omogućiti i u Srbiji

Silvana Tričković

Silvana Tričković

Lizing proizvod ni posle 13 godina od uvođenja na srpsko tržište, nije dovoljno dobro prepoznat u poređenju sa tradicionalnim načinima finansiranja – ocenila je Silvana Tričković, generalni direktor i predsednik Izvršnog odbora kompanije NBG Leasing, u razgovoru za Magazin Biznis, komentarišući podatke po kojima je tržište lizinga u Srbiji u ovoj godini zabeležilo rast. U intervjuu za naš magazin, gospođa Tričković konstatuje da je prošla decenija bila prilično turbulentna za tržište lizinga u Srbiji i naglašava da su promene u regulativi neophodne kako bi došlo do liberalizacije i usklađivanja sa regulativom EU:

– Time bi se omogućilo da lizing bude u ravnopravnom položaju sa ostalim vidovima finansiranja, što bi, pored većeg korišćenja ovog proizvoda, privuklo i nove investitore u ovaj segment finansijskog tržišta – naglašava Silvana Tričković.

• Tržište lizinga u Srbiji beleži rast u 2016. godini. Koje su okolnosti uticale na taj rast i može li se oceniti da je uspostavljen trend rasta u industriji lizinga posle pada od pre nekoliko godina, kao posledice globalne ekonomske krize?

– Tačno je da lizing industrija beleži rast u 2016. godini. Imajući u vidu činjenicu da je u pitanju blagi kontinuirani rast, možemo govoriti i o trendu rasta novih plasmana u lizing industriji. Kada govorimo o okolnostima koje su uticale na trend rasta u lizing industriji onda moramo naglasiti realan rast BDPa od 2,5 odsto i bolji investicioni ambijent Srbije. Takođe je neminovno povući paralelu između rasta lizing industrije i rasta prodaje putničkih automobila. Prodaja vozila je ove godine za 23 odsto veća nego u istom periodu 2015. godine. Ipak, ne sme da se zanemari činjenica da je broj prodatih automobila u 2008. godini bio duplo veći nego sada i da je nivo prodaje u 2016. godini na nivou iz 2003. godine. Takođe, činjenica je da nivo plasmana u lizing industriji u 2016. godini verovatno neće prevazići nivo plasmana iz 2006. godine i da će biti dvostruko niži nego nivo plasmana u 2008. godini.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • Drugi multikongres Serbian Visions u Beogradu
  • PKS ojačava arbitražno rešavanje sporova u privredi
  • SA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE UPGRADE IN BELGRADE: Inovacije u preradi gasa
  • REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO: Porez po odbitku na usluge
  • O ZELENIM POLITIKAMA: Kako su druge zemlje rešile prodaju poljoprivrednog zemljišta
  • ALEKSANDAR RUŽEVIĆ, GENERALNI DIREKTOR COCA-COLA HBC SRBIJA I CRNA GORA: Rast biznisa uz nove ciljeve održivosti
  • KONFERENCIJA O UPRAVLJANJU LJUDSKIM RESURSIMA: Zašto je važna komunikacija sa zaposlenima
  • PITER DRAKER: MOJ POGLED NA MENADŽMENT (4): Šta je “preduzetnički džudo”
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. decembra 2016.
Podelite ovaj tekst: