SLOBODAN ILIĆ, DRŽAVNI SEKRETAR ZA FINANSIJE*: Spas iz Ustavnog suda ili se besimo

Za kašnjenje zakona o restituciji krivi su Zakon o prijavljivanju i evidentiranju nacionalizovane imovine i Zakon o crkvama i verskim zajednicama, a oba je donela ona Vlada iz 2005. i 2006. godine, tvrdi državni sekretar za finansije

Slobodan Ilić

Državni sekretar za finansije, kao član radne grupe za pripremu zakona o denacionalizaciji, okrivio je bivšeg ministra za finansije Mlađana Dinkića, autora Zakona o prijavljivanju i evidenciji nacionalizovane imovine, i bivšeg ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom Milana Parivodića, autora zakona o restituciji, koji nije stigla da donese prva Vlada Vojislava Koštunice, za kašnjenja sa rešenjem tog velikog problema i objavio da realnih izgleda nema ni da nacionalizovana imovina bude vraćena u naturi, niti da bude vraćena u celosti.

• Kao državni službenik, vi ne možete da širite defetizam, ali realno gledajući, s obzirom na finansijske mogućnosti Srbije i raspoloženje u vladajućoj koaliciji, kakvi su izgledi ljudi koji potražuju nacionalizovanu imovinu da im u neko dogledno vreme bude vraćena?

– Vaše pitanje prejudicira da će da im bude vraćeno ono što im je oduzeto. A obeštećenje podrazumeva da dobiju neku drugu naknadu.

• U kom roku smatrate da će to pitanje biti definitivno zatvoreno?

– Očekujem da će zakon biti usvojen u parlamentu do 30. juna ove godine i da se tokom ove godine počne sa njegovom primenom. Što se tiče vremena potrebnog za njegovu realizaciju, bitno je razumeti nekoliko stvari. Kad bismo u ovom trenutku imali zakon o denacionalizaciji i da je u njemu model vraćanja imovine, od danas bi moralo da prođe najmanje godinu dana da bi uopšte moglo da se počne sa vraćanjem te imovine. Zašto? Zato što po Zakonu o prijavljivanju i evidentiranju imovine iz 2006. godine nije bila obaveza da dostavite bilo kakav dokaz uz zahtev za prijavljivanje imovine koju potražujete. To znači bio je dovoljan samo obrazac u kome piše: ja sam taj i taj i potražujem to i to.

Opširnije u štampanom izdanju

Podelite ovaj tekst: