Управљање људским ресурсима

ХР менаџмент: Појмовник од А до З, Дарко Ивековић, Издавач: ASEE Books, Нови Сад

upravljanje-ljudskim-resursimaРасправама о томе да ли је управљање људским ресурсима самостална струка, вештина, умеће, професија или најновији менаџерски тренд не назире се крај. Још је више супротстављених ставова о томе како је бројне изразе страног порекла, пре свега енглеског језика, свакодневни живот успео да наметне као термине у домаћој менаџерској пракси. Енглески стручни изрази попут аутсорсинга (outsorcing), цоачинга (coaching), бенчмаркинга (benchmarking) намећу нову дилему: куда смо то кренули са нашом пословном праксом.

Намећу се нова питања о томе шта је мисија вођења људских ресурса у организацијама. Поједини сматрају да то треба да буде само сервис осталим пословним сегментима и да се крајњи домети тог посла своде на избор или селекцију кандидата за запошљавање и едукацију запослених. Има и оних који мисле да је реч о огранку већ познатих традиционалних струка као што су психологија, социологија, економија.

Појмовник од А до З

Управљање радном успешношћу (енгл. Performance Management) вероватно је најделотворнији алат менаџмента. То је системски процес

  1. којим организација мобилише своје запослене као појединце и као чланове организационих сегмената, односно тимова
  2. на основу плана или пројектоване продуктивности организације у целини
  3. ради остварења њене мисије и циљева,
  4. при чему је повећање ефикасности стални процес.

Наведене карактеристике чине тај процес најефикаснијим средством пројектовања и планирања продуктивности уопште. Заснива се на систему управљања помоћу циљева који је поставио Петер Дракер и који је у међувремену доживео небројено много потврда у пракси као и значајнија проширења.
Управљање радном успешношћу повећава продуктивност организације на јединствен начин, и то тако што се

  1. продуктивност повећава искључиво уз помоћ људи, по чему се систем разликује од других начина повећања продуктивности, као што су увођење нове технологије, реструктурисање, спајање (енгл. Merger), реорганизација пословних процеса (енгл. Process Reengineering), издвајање одређених пословних процеса из организације (енгл. Outsourcing), кресање броја радних места (енгл. Downsizing, у новије време још и еуфемистички Rightsizing), и сл, као и тако што се
  2. продуктивност повећава искључиво уз ангажман постојећих запослених у организацији што значи да је процес независан од запошљавања нових радника.

* Од овог броја економетар ће објављивати делове из књиге „ХР менаџмент: Појмовник од а до з“, уз сагласност издавач

Постоје и уверења да се делатност ХР менаџмента најефикасније огледа у Хеад-хантингу који би се нашим језиком могао означити као потрага за кадровима. Да је реч о комплексном подручју, потврдио је и аутор књиге Појмовник од А до З у области управљања људским ресурсима Дарко Ивековић, пионир практичног саветовања у области људских потенцијала у средњој и источној Европи. Своје богато искуство у пракси најпре у ИБМ-у, потом у великим компанијама у Хрватској, Ивековић је, у духу савремених светских трендова, преточио у оригинално инструктивно штиво које садржи 160 најважнијих појмова у овој области. Књигу је издао Адижес из Новог Сада (adizesbg@eunet.yu) између осталог и зато што је писана према захтевима домаће пословне праксе и у околностима актуелних тржишних потреба. Пројекат је крајем прошле године паралелно рађен за српско и хрватско говорно подручје са циљем да стигне не само до менаџера људских ресурса, већ до сваког руководиоца, студента пословних факултета али је једнако интересантна и свим запосленима у компанијама, јер обухвата целовитост односа међу људима у процесу стварања нове вредности.

– Култура вођења људских ресурса у организацији нежна је и крхка биљка – упозорава аутор Дарко Ивековић и додаје:

– Није редак случај да ће промена у саставу управе или пак долазак новог власника компаније, резултирати обустављањем пројеката увођења система и процеса, напуштањем оних који су већ имплементирани или реорганизацијом компанија која ће хијерархијски положај функцију ХР менаџмента спустити неретко и за два нивоа наниже. Отуда није случајно што овај појмовник може да буде користан свима онима који би до нових вредности помоћу људи. Може бити користан свим менаџерима, али и онима који то нису, малим и великим предузећима, установама културе и спорта, војсци па и државној управи.

Зорица Стабловић-Булајић

Podelite ovaj tekst: