ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA U SRBIJI: Nova pravila – transparentnija berza

Zakon o tržištu kapitala bio je u fokusu učesnika 10. međunarodne konferencije Beogradske berze “Upgrade in Belgrade”

Dugo očekivani, novi zakon o tržištu kapitala, kojim se bolje preciziraju pravila, povećava transparentnost i sigurnost ulaganja na Beogradskoj berzi, najzad je stupio na snagu sredinom novembra. Nova segmentacija tržišta, povećana ovlašćenja i nadležnosti brokersko-dilerskih društava u oblastima koje se odnose na administriranje novcem klijenata, vođenje računa, uspostavljanje kolaterala, odobravanje kredita i zajmova, samo su neke od novina koje donosi ovaj zakon. Kompanije imaju rok od šest meseci, odnosno do 17. maja 2012. godine, da se prilagode novim pravilima.

A, šta zapravo ovaj zakon znači?

Stručnjaci kažu da će novi zakon doprineti regulisanju tržišta kapitala po pravilima koja važe u Evropskoj uniji jer je usklađen sa međunarodnom regulativom, kao i sa domaćim zakonodavstvom. Novina je i formiranje dva tela: Fonda za zaštitu investitora i Rejting agencije.

Branislav Jorgić, direktor Jorgić broker a.d. Beograd, kaže da će novi zakon obezbediti sistemsku zaštitu investitora i povećanu raznovrsnost ulaganja. On je bio jedan od učesnika Međunarodne konferencije Beogradske berze, koja je 17. novembra u hotelu Kontinental, okupila berzanske stručnjake iz regiona. Skup je održan istog dana kada je novi Zakon o tržištu kapitala stupio na snagu.

Opširnije u štampanom izdanju

Podelite ovaj tekst: