POSLOVNA SAZNANJA: Komunika(k)cija

Šta mislite, možemo li da ne komuniciramo? Ne možemo. Mi non-stop komuniciramo. To je naša potreba jer mi smo socijalna bića. To je naša moć. Evo, na primer, rođenjem nam