Na prekretnici su i biznis i ljudi

Novo doba zahteva da se shvati činjenica da najvažniji deo biznisa čine ljudi. A oni nisu stvari koje treba kontrolisati i kojima treba upravljati, već imaju potrebu da žive, vole,