Draginja Đurić: Bez povećanja kamata

Zadržati sadašnje učešće banke u kreditiranju privrede, odnosno pravnih lica a povećati učešće u kreditiranju stanovništva na tržištu Srbije, osnovni je okvir poslovanja Banke Intesa Beograd i on ujedno određuje

Dr Predrag Mihajlović: Kamate bez promena

Komercijalna banka za sada ostaje na ranije utvrđenim kamatnim stopama za kredite koje plasira stanovništvu, jer većinu sredstava pribavlja na domaćem tržištu, boreći se sa žestokom konkurencijom brojnih stranih banaka

Bogati više biraju

  Kvalitet bankarskih usluga u Srbiji natprosečno dobro je ocenjen od strane žena, starije populacije, nižeg obrazovanja i srednjih primanja. – Zadovoljstvo korisnika bankarskim uslugama je nešto više kod ljudi

Ko zarađuje na proslavama

Usluga je danas ključna reč u prodaji, a posebno u specifičnom poslu kao što je pripremanje i služenje hrane na prijemima, koktelima, slavljima… Koliko je ketering postao kod nas unosan