ĆOŠKARENJE: Laza kamikaza

Olako trošenje javnog novca odavno je manir i stalna praksa svih dosadašnjih Vlada. Nema se ali se daje, dugovi rastu, problemi se gomilaju, ali je važno pregurati mandat i zadržati upravljačka mesta u državi.

Piše: Zoran Luković

Piše: Zoran Luković

Većina ministara nije delila sudbinu građana kojima je neodgovorno fiskalno i ekonomsko ponašanje čelnika vlasti donelo pad standarda, nemaštinu, strahove raznih vrsta za njih i njihove porodice. Suprotno od opštih društvenih kretanja i propadanja, ministri i partijski lideri su postajali lično bogatiji. Niko od njih nije odgovarao zato što je za poslednjih deset godina zakonska obaveza usvajanja završnog računa budžeta u skupštini ispoštovana samo dva puta do kraja i jednom do pola. Malo ko je od njih poreznicima ili pred sudom dokazivao poreklo svog bogatstva.

Dakle, ko, koliko i kako je trošio naš novac, istovremeno sebi stvarajući spokojnu materijalnu konformnost, javnost ne zna precizno. Sada je sve stiglo na naplatu, odlaganja nema, jer ako ga bude preti bankrot. Kada se to desi, onda to znači da država više ne može da podmiri svoje obaveze. Balon državnih dugova je zadnji balon koji puca. Posledice su bolne za celo stanovništvo jer nakon bankrota sledi drastično snižavanje životnog standarda zbog nezaposlenosti i inflacije, gubitak ušteđevine i slabljenje valute. To u najcrnjem scenariju znači da državljani iz svog džepa moraju da plaćaju zdravstvene usluge i školarine, da država ne može isplatiti penzije, odnosno da se penzioneri mogu osloniti samo na ušteđevinu iz slamarica koje u našem slučaju nema, da nisu sigurna ni radna mesta državnih službenika u policiji, sudstvu, zdravstvu, da jemstvo države za bankovne i štedne uloge više ne vredi, to znači i porast kriminala svake vrste. Ukratko, bio bi to opšti haos.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • VESTI IZ PRIVREDNE KOMORE SRBIJE
  • REGISTAR NACIONALNOG INTERNET DOMENA SRBIJE: Put ka centru za razvoj Interneta
  • BORIS VUKIĆ: APOKRIFI MENADŽMENTA (1): Pravi lideri vole promene
  • PITER F. DRAKER: DRAKER IZ DANA U DAN (7): Četiri lekcije iz marketinga
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. oktobra 2013.
Podelite ovaj tekst: