Cilj

„U Srbiji ima malo investicionog rizika. Svako ko ovde uloži novac može da zaradi. Svakodnevno, uz pomoć prevodioca, prelistavam ovdašnju štampu, i nisam zabrinut zbog naslova o ratnim zločincima ili

Tema: Različito o istoj kasi

Ekonomisti, analitičari i međunarodne institucije upozoravaju da se iz srpskog budžeta previše troši, dok predstavnici državne kase tvrde da ima i – viška. Na kakav će državni budžet naići nove

Raiffeisen Bank

Raiffeisenbank a.d, Beograd is a member of Raiffeisen International, one of the largest banking groups in Central and Eastern Europe, part of the Austrian RZB Group. It was founded in

Raiffeisen Bank (english)

Raiffeisen banka posluje u okviru Raiffeisen International-a, jedne od najvećih bankarskih grupacija u srednjoj i istočnoj Evropi, koja je deo austrijske RZB grupe. Osnovana je u julu 2001. godine, kao