DONALD DŽONSTON: Borba protiv korupcije je borba protiv pohlepe

Dok tražimo pristupe za stvaranje etičke poslovne klime i dok se borimo protiv korupcije, bilo u javnom ili u privatnom sektoru, ne smemo da podignemo očekivanja previsoko. S obzirom na prirodu ljudske pohlepe, borba protiv korupcije je neprekidan i, najverovatnije, beskonačan zadatak

Donald Džonston

Etika u biznisu i etički problemi u zemljama u razvoju“ bila je tema predavanja koje je održao kanadski ekspert za pravo i politiku Donald Džonston (Donald Johnston) 20. septembra u Beogradu, u konferencijskoj sali Delta holdinga. Organizatori ovog skupa koji je okupio poslovne ljude bili su Poslovni klub Momentum (Momentum Business Club) i Kotrugli biznis škola (Cotrugli Business School), pod pokroviteljstvom Kanadske ambasade u Beogradu. U panel diskusiji učestvovali su i kanadski ambasador Roman Voščuk i prof. dr Miroljub Labus. Namera organizatora je bila da se još jednom naglasi da etika u poslovanju treba da dobije svoj pravi značaj i da se njeni principi prezentuju što širem krugu ljudi. Samo boljim poznavanjem principa na kojima počiva etičnost u biznisu, može se uticati na bolje i kvalitetnije savremeno poslovanje u Srbiji – poruka je organizatora i učesnika skupa.
Iz dugogodišnjeg rada Donalda Džonstona posebno je zanimljivo što je čitavu deceniju (od 1996. do 2006. godine) proveo kao generalni sekretar OECD – Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj. Sumirajući veliko radno i životno iskustvo, gospodin Džonston je svoje predavanje fokusirao na niz pitanja važnih za temu etičnosti u biznisu i na borbu protiv korupcije, sa posebnim osvrtom na Srbiju i zemlje u razvoju.

U borbi protiv korupcije, prvi i najvažniji korak je stvaranje efikasnog i dobro plaćenog javnog sektora, kaže Donald Džonston i naglašava da je u privlačenju stranih investicija važno i nezavisno sudstvo, odnosno primenjivanje postojećih zakona. Za napredak srpske ekonomije, u kome strane investicije igraju važnu ulogu, glavna prepreka je korupcija, poručuje ugledni kanadski političar i nekadašnji ministar finansija Donald Džonston.

Opširnije u štampanom izdanju

Podelite ovaj tekst: