TOPLICA SPASOJEVIĆ, ITM GRUPA: Vreme je za otpis dela bankarskih kamata

NBS i Vlada imaju na raspolaganju niz mera i institucija za delimično garantovanje bankarskih plasmana, u slučajevima kao što su prioritetne grane i preduzeća. Upravo radimo na razradi nekih mera. Mislim da je rano za otpis dugova, ali za otpis dela kamate je sasvim realno

Toplica Spasojević

Premijer Ivica Dačić nije prvi predsednik vlade koji je, po dolasku na vlast, u pomoć pozvao domaću pamet. Međutim, Toplica Spasojević, vlasnik ITM grupe i član Nacionalnog saveta za privredni oporavak, čvrsto veruje da će ovoga puta biti drugačije. Na jedinstvo ih je, kaže, naterala složena situacija u Evropi, a posebno u Srbiji: „Otuda i nije neobično da se dešava pregrupisavanje svih onih koji mogu da preokrenu negativne trendove u investiranju, zapošljavanju, izvozu“, kaže u razgovoru za Magazin Biznis.

– Nama je drago da su premijer, ministar ekonomije i guverner NBS krajnje ozbiljno i konstruktivno prionuli na iznalaženje zajedničkih rešenja. U ovom momentu atmosfera i želja za saradnjom je krajnje ozbiljna i ja mogu samo da se nadam da će tako biti i u nastavku našeg posla.

• Šta će biti konkretni predlozi radne grupe za privredu u okviru Nacionalnog saveta za privredni oporavak?

– Naše predloge podelili smo u dve grupe. Na prvom mestu su oni kratkoročni, koji treba što pre da se donesu i koji znače popravku sistema bez dodatnog novca i strukturnih izmena. Sa druge strane, predložićemo dugoročne mere za koje treba malo više vremena i koje treba Srbiju da pozicioniraju kao srednje razvijenu zemlju. One mere koje se sada spremaju imaju za cilj: prevazilaženje krize likvidnosti, oslobađanje potencijala za investiranje i zapošljavanje, smanjenje troškova finansiranja, smanjenje troškova poslovanja, popravljanje efikasnosti javnih nabavki.

• Ali na čemu ćete Vi lično insistirati?

– Moji lični prioriteti su vezani za one mere koje će uvećati kreditiranje od strane banaka sa nižim kamatnim stopama i dužim rokovima otplate kredita. Za ovo je potrebna sinhronizacija bankarskog sektora i Narodne banke. Ukoliko svi zajedno uspemo, moguće je stvoriti uslove za novi investicioni ciklus koji jedino može Srbiju da izvuče iz recesije.

Opširnije u štampanom izdanju

Podelite ovaj tekst: