DR MILICA BISIĆ: Došli smo do tačke da je reforma Poreske uprave prioritet

Sadašnji ministar finansija ima dve ključne prednosti u odnosu na svoje prethodnike. Prva je elektronsko podnošenje poreskih prijava i brojne mogućnosti koje to donosi, a druga je činjenica da je reforma Poreske uprave nesumnjivo postala opšteprihvaćeni prioritet

Milica Bisić

Prelazak na elektronske poreske prijave za gotovo sve poreske oblike koji su u nadležnosti Poreske uprave (PU) najznačajniji je napredak u načinu sprovođenja poreskih propisa u prethodnih nekoliko godina. Na žalost, PU ni izbliza nije iskoristila sve mogućnosti za unapređenje načina i organizacije rada koje ova promena pruža – ističe dr Milica Bisić, profesor na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA), u intervjuu za Magazin Biznis i navodi sledeće:
– Na primer, i dalje preovlađuje tzv. mesna nadležnost filijala, odnosno podela rada/obveznika po teritorijalnom principu. Mesna nadležnost ima smisla kada se prijave podnose u papiru, jer ima za cilj da omogući obvezniku da papirnu prijavu preda njemu najbližoj organizacionoj jedinici PU. Ali kada se prijave podnose elektronski, gubi se potreba za mesnom nadležnošću, jer se one po definiciji podnose na jednu adresu – kaže dr Bisić i podseća da je elektronsko podnošenje poreskih prijava trebalo da doprinese specijalizaciji inspektora za pojedine poreske oblike ili postupke, potpuno nezavisno od toga gde se teritorijalno nalaze njihova radna mesta.

– Time se obezbeđuju i pretpostavke za neophodno bitno poboljšanje kvaliteta usluga poreskim obveznicima. Dakle, umesto pitanja koje sve nadležnosti treba da imaju organizacione jedinice na određenoj teritoriji i koliko ovih jedinica treba da bude, što su sada ključna pitanja kojim se bavi PU, bilo bi potrebno razmatrati organizaciju poslovnih funkcija (kontrola, naplata, analiza rizika, istrage, podrška poreskim obveznicima, itd) nezavisno od teritorije – naglašava dr Milica Bisić, odgovarajući na pitanje Magazina Biznis o tome kako ocenjuje dosadašnji učinak reformi Poreske uprave, koje se pominju kao jedna od ključnih tačaka novog aranžmana sa MMF-om.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • KAMPANJA „TEŽI RAVNOTEŽI“ PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U SARADNJI SA MINISTARSTVOM ZDRAVLJA: Proizvođači u borbi protiv gojaznosti
  • VANJA VAGIĆ: Zašto su naši principi važni
  • NATALI DELIĆ, TEHNIČKI DIREKTOR KOMPANIJE VIP MOBILE: Inovativna rešenja za bržu digitalizaciju privrede
  • KAKO OBEZBEDITI NAJSPOSOBNIJE MENADŽERE: Plate, bonusi, akcije
  • NEBOJŠA PETROVIĆ, OSNIVAČ I DIREKTOR BIO SAVE GRUPE: Za kratko vreme opravdali investiciona ulaganja
  • POSLOVNA SAZNANJA: Kako da (raz)rešite konflikt i unapredite odnose
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. oktobra 2018.
Podelite ovaj tekst: