ДР НЕБОЈША САВИЋ: Сада се реформе морају спровести

Дугорочни циљ Србије треба да буде подизање животног стандарда који ће се приближити нивоу развијености централноевропских привреда. Да би се то остварило, треба поћи од дугорочне визије и загазити дубље у промене, јер на том путу нема пречица. Без тога Србија ће остати на европском дну

др Небојша Савић

др Небојша Савић

Данас се Србија поново налази на једној од најважнијих прекретница. Сличне прекретнице у неколико претходних деценија нису биле повољно разрешаване и тумарало се без енергичних мера усмерених ка опоравку и просперитету. Због тога је Србија данас готово дотакла европско дно. Зато нам је данас потребан веома енергичан програм друштвене обнове и економског просперитета заснован на подизању конкурентности. Суштина је у обнављању раста, привредне активности и запослености на трајним основама. За овај веома амбициозан заокрет потребни су јасна стратегија заснована на европској визији Србије, друштвено и политичко лидерство и пословна елита. Мора се коначно загазити у дубоке реформе, које јесу болне, али могу за десетак година довести до удвостручења бруто домаћег производа, до отварања нових радних места и повећања животног стандарда грађана. То јесте тежак пут опоравка али нас сасвим извесно води у просперитет и отвара перспективу данас незапосленој омладини и њену инклузију у српско друштво.
Овако је др Небојша Савић, професор на ФЕФА – Факултету за економију, финансије и администрацију и председник Савета гувернера НБС, издвојио оно што је најбитније спровести, уз опаску да се ништа не може урадити на кратак рок јер ће проблеми и у идућој години поново излетети у први план само ће тада они бити још тежи.

Све мере које се данас доносе морају да буду на линији јасне дугорочне стратегије унапређења конкурентности српске привреде. Земље које данас успешно пролазе кроз кризу себи су поставиле управо такве задатке. То мора учинити и Србија. Питање подизања конкурентности је данас питање број један у свету и ту се траже решења за излазак из актуелне кризе. Као и земље које се успешно боре са кризом тако и Србија треба да има национални савет за конкурентност. На том путу подизања конкурентности налази се низ реформи везаних за фискално прилагођавање, реформу јавних предузећа, за флексибилније тржиште рада и за реформу јавне администрације, које треба сада започети, али је за њихову реализацију потребан и низ других мера које ће унапредити пре свега пословно окружење и створити повољне услове за развој посусталог приватног сектора.

Опширније у штампаном издању

Podelite ovaj tekst: