ДР ПАВЛЕ ПЕТРОВИЋ: Први знаци крхког опоравка

Проблем привредног раста не треба посматрати само по изгледима за 2010. годину јер, средњорочно гледано, неће моћи да се рачуна на стопе раста од пет до шест одсто, које смо имали пре кризе, већ на три до четири одсто раста БДП-а

Prof. dr Pavle Petrović

Prof. dr Pavle Petrović

У 2010. у Србији ће највероватније доћи до крхког привредног опоравка и тако гледано, наредна година биће боља од ове. То подразумева нешто већу извозну тражњу, која би повукла производњу, али и да поново почне доток кредита за привреду… Кад је реч о расту БДП-а у наредној години од 1,5 одсто, не треба губити из вида да је он мали и да ће бити још увек испод нивоа из 2008. године. Проблем раста се не може ограничити само на наредну годину. Јер, средњорочно гледано, неће моћи више да се рачуна на стопе раста пре кризе, већ на оне од три до четири одсто. Утолико пре је од изузетне важности да се на најбољи начин и без врдања спроведу све најављене реформе: јавног сектора, пензијска, пореска – истиче др Павле Петровић, професор београдског Економског факултета и уредник Кварталног монитора, у интервјуу за Економетар.

Овој скици оног што нас чека у наредној години, али још више у 2011. и 2012., професор Петровић додаје и следеће упозорење:

– Повећаће се учешће трошкова за камате које се плаћају из буџета по основу обавеза државе по јавном дугу. Истовремено би инвестиције у инфраструктуру, које су сада испод три одсто БДП-а, требало повећати на око пет одсто да би се остварили неопходни програми. То значи да ће по та два основа бити повећани издаци, а притом се жели да се смањи укупна јавна потрошња, због буџетског дефицита. Дакле, једно од решења је значајније смањење текуће јавне потрошње.

• Где су уочени неки први знаци опоравка?

– Истраживања за најновији Квартални монитор показују да је у трећем кварталу, и кад се искључи утицај сезоне, дошло до заустављања пада привредне активности и благог раста у односу на претходни квартал и производње и БДП. Кад се, међутим, трећи квартал упоређује са истим периодом прошле године, и даље имамо пад али је сада мањи. Дакле, привредна активност је још увек знатно испод нивоа који смо имали у 2008. години. Кад се боље погледају индустријска производња и прерађивачки сектор, види се да их је значајно повукла обнова производње у смедеревској железари Ју Ес Стил.

Опширније у штампаном издању

Podelite ovaj tekst: