DRAGINJA ĐURIĆ, BANKA INTEZA: Bankarski sektor zavisi od privrede i obrnuto

Tačno je da realni sektor ima probleme, ali ti problemi su zajednički i već se pokazalo da mora da postoji sprega bankarskog sektora, realnog sektora i Vlade kako bismo našli dobra rešenja

Draginja Đurić

Izvesno je da izlazimo iz krize, čemu u prilog govore ekonomski pokazatelji, ali i činjenica da sve više klijenata planira nova ulaganja i da ima sve više zahteva za investicionim kreditima. Dakle, ima pomaka nabolje, ali se još ne može reći da je kriza u potpunosti iza nas. Činjenica da se kupuju trezorski zapisi i državne hartije govori da je Srbija zemlja kojoj investitori veruju. Bankarski sektor je zbog prudencijalne politike Narodne banke Srbije koja se ogleda u visokoj adekvatnosti kapitala i značajnom izdvajanju obavezne rezerve bez većih problema amortizovao prve udarce krize, sačuvao stabilnost, visoku likvidnost i poverenje. Ali, gledajući unapred, da bi se ovakvo stanje održalo i da bi banke nastavile sa dinamičnom kreditnom aktivnošću, potreban nam je zdrav i razvojno orijentisan realni sektor. Bankarski i realni sektor su uzajamno povezani i zavise jedan od drugog – smatra Draginja Đurić, predsednica Izvršnog odbora Banke Inteza, najveće banke u Srbiji.

U intervjuu za Magazin Biznis Draginja Đurić podseća na značajnu ulogu koju ima stabilan bankarski sektor za srpsku privredu i ekonomiju, govori o nedavno usvojenom Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga, o mogućim posledicama jakog dinara, o bankarskim maržama, politici centralne banke, krizi likvidnosti i ističe: „Moramo da imamo zdrav finansijski sektor koji je u svakom trenutku sposoban da podrži realni sektor“.

• Krajem maja usvojen je Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Kako komentarišete njegove odredbe? Da li on bitno menja dosadašnju relaciju klijentbanka? Za koga je povoljniji – za klijente ili za banke?

– Razume se da nam je Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga neophodan. Potrebna nam je regulativa koja će precizno definisati odnose između korisnika finansijskih usluga i banke. Nije sporno da ugovori treba da budu precizni i nedvosmisleni, da banka ne može da ima jednostrano pravo na korigovanje odredbi ugovora, da kamatna stopa ne može da bude stvar samo poslovne politike banke i da ne treba da se zaračunava visoka naknada ukoliko klijent ranije želi da vrati kredit. Banka Inteza kao deo velike međunarodne grupacije i do sada je primenjivala evropske standarde u radu, a odnos sa klijentom stavljala u središte poslovanja. To najbolje ilustruje činjenica da mi već godinama kontinuirano sprovodimo i istraživanja o zadovoljstvu klijenata jer želimo da uvažimo sve njihove primedbe i da sa klijentima gradimo korektan i fer odnos. Ne znači da primedbi uopšte nema, ali to je normalno ako imate milion i po klijenata. Uvek će se naći neki problem u operativnom poslovanju.

Opširnije u štampanom izdanju

Podelite ovaj tekst: