Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd

Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd posluje u Srbiji od kraja 2002. godine, kao deo Hypo Alpe-Adria-Bank International AG Klagenfurt, finansijske ustanove osnovane 1896. godine, koja je prvobitno delovala samo u Austriji. Poslednjih godina, grupa je krenula u dinamičan i uspešan pohod na međunarodno tržište, da bi u 2006. godini postala najuspešnija finansijska institucija u alpsko-jadranskom regionu, sa 750.000 klijenata u 11 zemalja (Austrija, Italija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Lihtenštajn, Nemačka, Mađarska, Crna Gora i Bugarska), i novim imenom – Hypo Group Alpe Adria.

Zahvaljujući konstantnom i vrlo snažnom rastu, Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd je trenutno treća najveća finansijska institucija u Srbiji, sa 9,25% udela na tržištu, ima prvoklasan i raznovrstan portfolio, 667 zaposlenih, i razgranatu poslovnu mrežu sa poslovnicama u skoro svim većim gradovima, sa centralom u beogradskom PC „Ušće“, koji je pod jednim krovom okupio sve članice grupe u Srbiji.

Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd nudi široku lepezu proizvoda i usluga koja će se dalje razvijati u skladu sa potrebama i željama klijenata i poslovnih partnera. Strateška orijentacija banke je dugoročno finansiranje privrede i poljoprivrede. Dugoročni krediti prvenstveno su namenjeni finansiranju razvojnih programa i dugoročnom ulaganju u nabavku osnovnih i finansiranje trajnih obrtnih sredstava. U ponudi postoje i kratkoročni krediti za finansiranje obrtnih sredstava, finansiranje izvoza ili obezbeđenje tekuće likvidnosti.

Do sada, banka je ostvarila saradnju sa više od 64.000 klijenata. Više od 60 od 300 najuspešnijih srpskih preduzeća obavlja svoje bankarske aktivnosti preko Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd.

Pored snažnog rasta na polju finansiranja velikih, srednjih i malih preduzeća, banka je posebno posvećena povećanju poslovanja sa stanovništvom i razvoju stambenog kreditiranja u Srbiji. U ovoj oblasti banka je sada na jednoj od vodećih pozicija i ima najpovoljniju ponudu stambenih kredita, sa najnižim kamatama i najdužim rokom otplate na tržištu, do čak 30 godina.

Zahvaljujući intenzivnom razvoju poslovne mreže, Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd danas ima poslovnice u svim većim gradovima Srbije, posebno u velikim ekonomskim centrima. Mrežu banke čini 31 poslovna jedinica, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Šapcu, Čačku, Kruševcu, Subotici, Kikindi, Somboru, Bečeju, Zrenjaninu, Pančevu, Vršcu i Vrbasu, a do kraja 2006. godine banka će imati ukupno 35 poslovnica u zemlji.

Širenje mreže poslovnica otvoriće nove mogućnosti za intenzivnije poslovanje sa stanovništvom. Planira se stalno uvećanje plasmana stanovništvu, posebno na polju stambenog kreditiranja, a konstantno se radi i na razvoju novih proizvoda u cilju unapređenja kvaliteta usluge. Tako je u ponudu nedavno uveden kredit za kupovinu poslovnog prostora za stanovništvo, dok će posebna pažnja ubuduće biti posvećena platnim karticama i daljem razvoju štednje.

Podelite ovaj tekst: